Za znění fanfár byli budoucí žáci prvních tříd přivítáni na venkovní terase mateřské školky svými školkovými kamarády, kteří jim popřáli štěstí v jejich cestě za vzděláním. Vedoucí učitelka Marta Pelánová všechny přivítala a pak si každá třída pasovala své školáky. "Koťata" poslala do školy Aničku, Evelínku, Dianku, Péťu a Jakuba. "Broučci" se loučili s Esterkou, Jasmínkou, Darinkou, Emiliem a Čendou a nakonec "Krajánci" vkládají žákovské naděje do Marušky, Natálky, Káji a Vašíka.

Děti byly pasovány mečem, potvrzení pasování bylo šerpou a jako dárek dostaly knížku s věnováním jako vzpomínku na kamarády a paní učitelky v předškolním zařízení. Kvůli covidové situaci se tato slavnost konala bez přítomnosti rodičů, ale i tak byly děti byly rozzářené, spokojené a šťastné. A jak by také ne, vždyť jak tvrdí americký spisovatel Robert Fulghum, tak: "všechno, co opravdu potřebují znát, se naučili v mateřské školce." Takže vlastně proč chodit do školy, že?