Celkem 26 návrhů od autorů z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Německa či dokonce Španělska zaplnilo celý malý sál i předsálí kina. Vzhledem k tomu, že pozvaní hosté se do Nového Města nad Metují sjížděli z celé České republiky, bylo nakonec zahájení posunuto na pozdější dobu. Ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí – sál se mezi tím zaplnil, návštěvníci měli čas se vzájemně pozdravit, prohlédnout si všechny návrhy.

Vernisáž zahájil starosta města Milan Slavík. Pochválil úroveň soutěže a neskrýval potěšení nad tím, že se město vydalo cestou veřejné architektonické soutěže. „Jedná se sice o náročnější cestu, ale jedině ta nám umožní získat nové kulturní centrum, které stávající hodnotu budovy zachová a dokonce architektonicky dále rozvine. Takové kulturní centrum si Nové Město nad Metují určitě zaslouží.“

Vizualizace novoměstského Kina 70.
Opravené kino? „Raději koupaliště,“ říkají Novoměstští

Organizátor soutěže architekt David Mateásko přítomným přiblížil celý proces architektonické soutěže a přidal její hodnocení. Připomněl, že v Novém Městě nad Metují stojí kvalitní budova kina ze 70. let v takřka původním stavu, jejíž architektonický význam má přesah i do zahraničí. A právě architektonická hodnota Kina 70 stála za velkým zájmem o soutěž a její vysokou úrovní. Zdůraznil také, že vítězný návrh není architektonickou studií, která by měla definitivně stanovit novou podobu kina. Jedná se o návrh, ze kterého bude na základě požadavků investora, regulačního a územního plánu zpracována konkrétní architektonická studie závazná pro rekonstrukci budovy a jejího přilehlého okolí.

Přátelský duch a více než stovka návštěvníků

Vernisáže se zúčastnili také zástupci vítězného architektonického studia Sokoban studio z Prahy. "Za studio promluvil pan Matyáš Švejdík a taktéž vyzdvihl kvalitu a hodnotu stávající budovy a zdůraznil, že záměrem jejich návrhu bylo tyto jednotlivé prvky architektury ze 70. let minulého století vyzdvihnout, případně je dále rozvinout a budovu přiblížit stávajícím potřebám města. Upozornil, že v současné době se nezměnily jen nároky návštěvníků na funkci a společenský význam objektu, ale značně se proměnila také urbanistická situace této části města, do které by nově zpracovaná podoba Kulturního centra KINO 70 měla zapadnout," informovala Michaela Mináriková z novoměstského městského úřadu.

Zahájení výstavy si nenechali ujít ani autoři návrhu, který se umístil jako 2. v pořadí – studio TAMTI architekti, taktéž z Prahy a dále autoři návrhu, který do Nového Města nad Metují dorazil v pořadí jako 13. tedy kolektiv kolem Kateřiny Štréblové Hronovské. Celá vernisáž se vedla v uvolněném, přátelském duchu a více než stovka návštěvníků, mezi kterými nechyběli ani zastupitelé města, zaujatě diskutovala nad vystavenými návrhy.

Ilustrační
Kino Vesmír baví diváky už více než století

I s ohledem na to, že obyvatelé města na odpovídající kulturní zařízení čekají už dosti dlouho, je velkým závazkem pro město, aby byl projekt realizován co nejdříve. "Vedení města si jeho realizaci stanovilo jako jednu z priorit – důkazem toho může být první pracovní schůzka s autory vítězného návrhu, která skončila jen několik minut před vernisáží," sdělila Michaela Mináriková a dodala, že se jedná o velký a náročný úkol, na jehož konci má být kulturní stánek, který bude patřit mezi dominanty a ozdoby města.