Zdařilý almanach sestavili Vlastimil Havlík, Olga Mertlíková a Vladimír Wolf. Po stručných úvodních slovech starostů Velimi, Jaroměře a České Skalice nás se životem a tvorbou umělce podrobně seznamuje Vlastimil Havlík. Do publikace přispěli svými vzpomínkami a postřehy, včetně samotného jubilanta, i četní přátelé a známí Jiřího Škopka. Najdeme zde také přehled jeho celoživotního díla, včetně knižních titulů a tiskovin, které ilustroval či na kterých se typograficky podílel. Tato bibliografie nám tak dává konkrétní představu o tom, jak rozsáhlá a pestrá je vlastně tvorba Jiřího Škopka.

Rodák z Velimi u Kolína je nejen autorem rozsáhlých krajinářských cyklů (Krajina mládí Boženy Němcové, Obrazy z Náchodska…), portrétů, zátiší, ilustrací, novoročenek, pohlednic, plakátů, medailí, grafik a betlémů – mimo jiné i deskového betlému, který je ve vánoční čas nainstalován na novoměstském náměstí. Pozoruhodné je jeho monumentální dílo u pramene Labe – mozaika s erbovními znaky měst, kterými tato řeka protéká. Škopek je též autorem dvou desítek tabulí naučné stezky Babiččino údolí. S jeho keramikou se pak setkáme například v nikách atria Barunčiny školy v České Skalici. Během svého plodného uměleckého života veřejnosti představil své práce na více jak 100 samostatných výstavách, namaloval přes 1000 obrazů, přes 700 portrétů a vydal 12 papírových vystřihovacích betlémů.

Malířovým celoživotním tématem a inspirací byla a je především krajina mládí Boženy Němcové. Svědčí o tom nejenom výsledky jeho tvorby, ale také příspěvky otištěné v almanachu. Jiří Škopek v něm s velkým zaujetím vzpomíná na první setkání se zdejším krajem, který v něm zanechal nesmazatelnou stopu. V některých jeho obrazech z Jaroměřska, Českoskalicka, Náchodska, ale i z rodného Polabí, se snoubí reálné s imaginárním, a právě to jim dodává sílu a působivost.

Almanach si lze zakoupit v Městském muzeu v Jaroměři a v tamním knihkupectví.

Klára Lukášová