Střet, který se za dramatických okolností odehrál 28. června ve městě a okolí, byl nelítostný, krvavý a pro rakouskou stranu tragický. Jména rakouských válečných veličin, jako byli zbrojmistr Ludvík Benedek, arcivévoda Leopold, generál pěchoty Karel Steinmetz či generálmajor Gustava Fragnerna, nepomohla odvrátit katastrofu a drtivou rakouskou porážku.

Právě tento vojenský konflikt si v úterý připomenulo město ukázkou střetu rakouských a pruských vojáků na Husově náměstí, do kterého se zapojilo více než 100 členů vojenských historických jednotek včetně domácího 5. Praporu polních myslivců. Vojenské povely v němčině, střelba z pušek, dobové uniformy a zbraně, dělo připravené k obraně pozic, koně a odhodlaní vojáci. To byla kulisa působivé rekonstrukce lokální bitvy, kdy pruské síly porazily na hlavu zdecimovanou rakouskou armádu před zraky stovek českoskalických obyvatel.

Na bojišti leželi padlí a zranění. Prusové dobyli starou radnici a zatkli přeživší Rakušany. Tím byla působivá ukázka ukončena. Naštěstí se obešla, na rozdíl od skutečného vojenského střetu před 150 lety, bez ztrát na životech. Pouze jeden účastník se sám nešťastně zranil.

Stylizovaná bitva diváky lemující park uprostřed náměstí nadchla. „Na mrtvé a raněné z krvavé války před sto padesáti lety by se nemělo zapomínat. Byla to velká tragédie a utrpení. Vojenská ukázka se mi líbila, ale nikdo si asi nedokáže představit, jak to vypadalo tehdy ve skutečnosti. Musela to být hrůza," myslí si Jindřich Lesák, který přijel z Hradce Králové.

ZTRÁTY PO DVOU HODINÁCH BOJŮ

Historická skutečnost byla skutečně docela jiná. Na bojišti v České Skalici tehdy během dvouhodinového boje padlo na rakouské straně 1800 vojáků, 69 důstojníků a 70 koní. Raněno bylo 2287 mužů, 121 důstojníků a 39 koní. Do zajetí padlo 15 důstojníků a 1287 řadových vojáků. Zabito nebo zraněno bylo také 1300 pruských vojáků a 62 důstojníků.

„Kdo tehdy nepadl a byl vážně zraněn, velice trpěl, mnozí umírali v nepředstavitelných bolestech," připomenul tragickou stránku konfliktu Martin Tichý, velitel zdejší historické vojenské jednotky 5. Praporu polních myslivců, který v přímém přenosu komentoval bitevní ukázku. Jeho slova byla potvrzena lékařem, který se staral o zraněné v improvizovaném lazaretu na nádvoří Barunčiny školy.

ZRANĚNÍ ZÁVIDĚLI TĚM, KTEŘÍ TO NEPŘEŽILI

„Na tisíc vojáků byl tehdy jediný lékař, to stačilo tak v kasárnách, ale ne na bojišti. V okamžiku, když šli vojáci do kruté bitvy, doktoři to neměli šanci zvládnout. Velkým neštěstím bylo, že raněných byla strašná spousta. Nebyla anestézie, vše se řešilo radikálně, spousta vojáků svým zraněním podlehla. Je to kruté, ale ti, kteří byli „pouze" zraněni, záviděli těm, kteří to nepřežili," uvedl.

Součástí vzpomínkové události byla také výstava v Informačním centru k 25. výročí vzniku historické vojenské jednotky 5. Praporu polních myslivců. Na panelech jsou umístěny fotografie z rozmanitých vojenských akcí a bohaté činnosti této jednotky, která má v současné době deset stálých členů. „Výstava ilustruje historii našeho spolku. Je tady i mapa s vyznačenými místy, kde jsme za posledních dvacet pět let byli," nastínil velitel jednotky Tichý.

Zakládající člen praporu Jiří Gottwald rád zavzpomínal na počátky historické jednotky. „Měli jsme rádi vojenskou historii a také jsme chtěli, aby se vzpomínalo na krvavou válku v roce 1866 v našem městě. Zahájili jsme nejdříve opravu vojenského hřbitova a v roce 1989 jsme udělali první výstavu k válce 1866 v nádražní budově ve Václavicích," zabrousil do dávné minulosti Gottwald.

Ke stylizovanému programu v areálu Barunčiny školy se přidaly také folklorní soubor Barunka a hudební těleso Ritornello komponovaným programem Byla vojna. Kromě toho se mohli zájemci zúčastnit komentované procházky bojištěm v Přírodní rezervaci Dubno.

SMYSLEM BYLO PŘIBLÍŽIT TEHDEJŠÍ DOBU

Podle starosty města Martina Staňka bylo smyslem vzpomínkové akce přiblížit tehdejší dobu. „Osobně bych si přál, aby se už nikdy neopakovaly tyto tragické události, které se tehdy u nás ve městě odehrály. Stály mnoho zmařených životů a pod dlouhé generace se neblaze podepsaly na zdejších rodinách," řekl starosta. Akce se zúčastnila rovněž ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, jejíž resort celou vzpomínkovou událost zaštítil.

HYNEK ŠNAJDAR