Slavnostní udílení výročních knižních cen proběhlo tradičně na Nové scéně Národního divadla v pondělí 17. dubna. Historicky první Cenu Magnesia za přínos knižní kultuře získal Adolf Knoll. Nově zavedená kategorie oceňuje aktivity vedoucí k podpoře a popularizaci literatury a kultivaci čtenářství. V této kategorii nejsou nominovaní, držitele ceny vybírají přímo členové pořádajícího spolku Litera.

Adolf Knoll, je spoluautorem prvního datového formátu pro digitalizované rukopisy, staré tisky a noviny (doporučeného v roce 1999 UNESCO), autorem komplexního datového formátu pro digitalizovaná periodika a moderní monografie, který se stal základem digitální knihovny Kramerius (2003). Spolupracoval na řadě pilotních projektů programu UNESCO Paměť světa, školicích materiálech k digitalizaci UNESCO a FAO, je členem týmu rozvoje digitální knihovny Manuscriptorium. Byl dlouhodobě členem poradních komisí generálního ředitele UNESCO a svého času i evropské komisařky pro informační společnost a média. Od roku 2011 se také jeho zásluhou realizoval projekt se společností Google na digitalizaci starých tisků. Je odborným garantem programu Ministerstva kultury VISK 6 na digitalizaci rukopisů a starých tisků a koordinátorem institucionálního výzkumu Národní knihovny ČR.

Náchodský rodák Adolf Knoll začal po studiích v Rumunsku od roku 1979 pracovat v Národní knihovně ČR v oblasti akvizice zahraniční literatury. Po listopadu 1989 byl pověřen řízením knihovny do jmenování nového ředitele v dubnu 1990. Zasloužil se nejen o přejmenování instituce ze Státní knihovny ČSSR, ale zároveň o řadu reforem, které ji posunuly na úroveň vyspělých národních knihoven v Evropě.

V ptačím parku Josefovské louky poblíž Jaroměře naplno začala sezona.
Neobvyklý koncert začal s rozedněním. Lidé u Jaroměře vítali ptačí zpěv

Adolf Knoll *23. března 1954, Náchod

Adolf Knoll je výzkumný pracovník a knihovník. Vystudoval dnešní Jiráskovo gymnázium v Náchodě, poté krátce studoval na ČVUT a následně odjel do Rumunska, kde se v letech 1974–1975 věnoval přípravnému studiu na fakultě filologie na Univerzitě Babeș-Bolyai v Kluži. Absolvoval pak na Univerzitě v Bukurešti obor rumunština – francouzština, později se zaměřením na teorii literatury a literární komparatistiku. Na FF UK v Praze poté absolvoval postgraduální studium knihovnictví a vědeckých informací (1983–1985).

V Národní knihovně ČR pracoval od roku 1979 v oblasti akvizice zahraniční literatury, po listopadu 1989 byl pověřen jejím řízením do jmenování nového ředitele v dubnu 1990. Zasloužil se nejen o přejmenování instituce ze Státní knihovny ČSSR, ale zároveň o řadu reforem, které ji posunuly na úroveň vyspělých národních knihoven v Evropě. V letech 1990–2011 působil jako zástupce generálního ředitele knihovny. Mezi lety 2011–2019 pracoval jako tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy, od roku 2019 pak působí jako náměstek pro tuto oblast.

Adolf Knoll je spoluautorem prvního datového formátu pro digitalizované rukopisy, staré tisky a noviny (doporučeného v roce 1999 UNESCO), autorem komplexního datového formátu na platformě XML pro digitalizovaná periodika a moderní monografie, který se stal základem digitální knihovny Kramerius (2003). Spolupracoval na řadě pilotních projektů programu UNESCO Paměť světa, školicích materiálech k digitalizaci UNESCO a FAO, je členem týmu rozvoje digitální knihovny Manuscriptorium. Byl dlouhodobě členem poradních komisí generálního ředitele UNESCO a svého času i evropské komisařky pro informační společnost a média. Od roku 2011 se také jeho zásluhou realizoval projekt se společností Google na digitalizaci starých tisků. Je odborným garantem programu Ministerstva kultury VISK 6 na digitalizaci rukopisů a starých tisků a koordinátorem institucionálního výzkumu Národní knihovny ČR.

V roce 2005 získal Medaili Z. V. Tobolky, kterou každoročně udílí Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK. O dva roky později získal Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury, konkrétně za přínos k zapojení České republiky do mezinárodních programů v oblasti kultury, zejména digitalizace písemného kulturního dědictví (jako první laureát v historii). Ve volném čase se věnuje leteckému modelářství.