Ocenění už od roku 2002 uděluje Královéhradecký kraj lidem, kteří se zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Eva Tatoušková se věnuje šití lidových krojů a dobových oděvů od začátku devadesátých let. Její první velkou zakázkou byla replika kroje pro Muzeum v Poličce. Poté šila kroje pro folklorní a národopisné soubory, například Ondráš z Brna, Kohoutek z Chrudimi, Prácheňák ze Strakonic nebo Jitro a Červánek z Hradce Králové. Pracovala i pro Městské muzeum v Jaroměři a šila dobové šaty pro zámek v Náchodě.

Ocenění Zlatý kolovrat předá Evě Tatouškové hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.