"Pryč jsou časy, kdy jsme jen na úseku podél hlavní cesty z Černčic na Bohuslavice vysbírali se sedmi dobrovolníky 30 pytlů," vzpomíná Markéta Poláčková z přírodovědného oddílu Čolci Černčice na dříve podstatně více zaneřáděné příkopy podél silnice. "Na společný úklid v sobotu 2. dubna se nás i přes nízké teploty a vítr sešlo 12. Společně jsme si po úklidu opekli špekáčky a zahřáli se u ohně," připomíná, že sobotní počasí zrovna nepřálo.

Celkově se v rámci individuálních sběrů během 14 dní na přelomu března a dubna zapojilo do úklidu v obci téměř 50 dobrovolníků a z toho 26 dětí. "Dobrou zprávou je, že černé skládky u nás v současné době už nevznikají," těší jí zodpovědnější přístup k životnímu prostředí. "Tento rok se v rámci celého katastru obce sebralo 20 pytlů převážně plastů a asi 10 kg železa," sečetla výsledek jarního úklidu obce Markéta Poláčková, která s přírodovědným oddílem pravidelně vyráží do lesa pod vesnici k řece, s dospělými pak podél hlavních cest.

"Pro letošek máme uklizeno a přejeme si, aby si každý po sobě uklízel sám a neházel odpadky tam, kam nepatří. Obrovské díky patří všem, kteří se zapojili i letos, zejména hlavním organizátorům z Ukliďme Česko za zaslání rukavic a pytlů, Spolku přátel Černčic za občerstvení a pomoc a obci Černčice za součinnost a likvidaci odpadů," neopomněla poděkovat za podporu.