„Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů,“ říká Štěpán Křeček z červenokosteleckého městského úřadu.

Červený Kostelec dosahuje nejvyšší výtěžnosti přes 73 kg vytříděných odpadů na jednoho obyvatele města za rok. „Toto je zvláště zásluha všech obyvatel města. Je patrné, jaký přístup obyvatelé města k odpadům mají. Jak je třídí a vědí, kam je odložit, kde shromažďovat, kdy se odpady svážení, znají sběrný dvůr a vše co kolem odpadů souvisí,“ dodává Štěpán Křeček.

Město se služby související s nakládáním s odpady a jejich svozem a odstraňováním snaží stále zefektivňovat, zlepšovat a rozšiřovat také ve spolupráci s partnery, zvláště se svozovou firmou a výkupnou odpadů ve městě. „Je stále na čem pracovat. O to více si ceníme získaného ohodnocení. Děkujeme všem občanům města za to, že v Červeném Kostelci třídí odpad a odkládají jej na místa k tomu určená,“ potěšilo Štěpána Křečka.

Jedná se již o 12. ročník této soutěže. Červený Kostelec se nikdy předtím neumístil na oceňovaném místě.