„Deset tisíc nano roušek bude v první vlně rozděleno mezi domovy seniorů. Právě tam, kde je potřebují nejvíce. Právě tam, kde mají dojem, že se na ně zapomnělo a kde by nakažení mohlo způsobit lidské ztráty a osobní tragédie v nejvyšším počtu,“ sdělila za společnost Martina Piskorová a připomněla, že seniorské domy hledají pomoc, kde mohou.

Roušky naléhavě chybí a v provozu, kde se pohybují senioři a ošetřující personál, je každá pomoc opravdu vítaná. Proto se myšlenky společnosti Batist ubírají právě tímto směrem. „Naším posláním je ochrana zdraví a bezpečnost obyvatel. Uvědomujeme si, že senioři jsou teď tou nejohroženější a nejzranitelnější skupinou. Proto naši pozornost nyní věnujeme jim“, říká Tomáš Mertlík, generální ředitel společnosti Batist Medical.

Smysluplné projekty Batist Medical podporuje dlouhodobě. Pomoc formou dodávky zdravotnického materiálu považuje, zejména v této době, za přirozenou společenskou odpovědnost.