Místo bude doplněno o drobné herní a naučné prvky pro děti. Letos se podařilo dokončit a propojit knihovnu s nově vybudovanou pergolou a vybudovat oplocení zahrady.

Vzniklá pergola tvoří zastřešené kruhové schodiště vedoucí do prostoru čítárny, a tvoří tak místo pro společné předčítání či hudební akce.