Pražský Vyšehrad byl svědkem pietního aktu, kterého se zúčastnila také početná delegace z města mládí Boženy Němcové. Město Česká Skalice zastupovali místostarostka Gabriela Jiránková a zastupitel Jan Holý. Další věnce k náhrobku položili zástupci státního zámku Ratibořice, Muzea Boženy Němcové v České Skalici a Společnosti Boženy Němcové.

Nechybělo ani vedení městské části Praha 2 a také režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová. V Památníku národního písemnictví se poté uskutečnila série přednášek věnovaná životu a dílu Boženy Němcové. „Jako první vystoupila Magdaléna Pokorná s pojednáním o spisovatelce a českém literárním životě 40. let 19. století. Následoval odborný výklad Doroty Lábusové a Heleny Šebestové o digitalizaci osobního fondu Boženy Němcové v Literárním archivu Památníku národního písemnictví,“ popsal Jan Holý a doplnil, že poté vystoupila Hana Taudyová s velmi zajímavým pojednáním o mužích v životě Boženy Němcové. „Uvedla na pravou míru některé neprávem šířené zvěsti třeba o Josefu Němcovi, kterého některé prameny líčí v nelichotivém světle,“ poznamenal českoskalický zastupitel.

Závěrečný blok patřil Yvettě Dörflové, která pohovořila o všech známých i nedochovaných portrétech spisovatelky a její rodiny.

Program Roku Boženy Němcové bude pokračovat nedělní mší svatou, která se uskuteční 9. února od 8 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, kde se Barunka Panklová provdala 12. září 1837 za člena finanční stráže a českého vlastence Josefa Němce.