Několik z nich věnovalo městu, které je využije pro pracovníky technických služeb, pečovatelskou službu i městskou policii.