„Kromě starostky Zuzany Jungwirthové a místostarostky Gabriely Jiránkové (obě Pro město) byli zvoleni za členy rady města David Bořek a Josef Hanek (oba Pro město), dále Radim Doleček, Tomáš Hubka a Miroslav Novák (všichni tři ODS a NK). Zastupitelé dále zvolili členy a předsedy kontrolního a finančního výboru,“ informoval Jan Holý z českoskalické radnice s tím, že to nebude poprvé, co bude v čele České Skalice žena.

„V roce 1951 vedla město zhruba půl roku Dragica Kratěnová. Na postu místostarostky později působily další dámy. Po revoluci byla krátce místostarostkou Hana Vavřínová a od roku 1992 do roku 1998 tuto funkci zastávala Libuše Matějková,“ doplnil Jan Holý a dodal, že další místostarostky se bohužel nepodařilo dohledat, ale zřejmě poprvé v historii povedou Českou Skalici dvě ženy.

Areál rychnovské nemocnice.
Vztahy nemocnic vygradovaly