Chceme Vám popsat její velmi bohatou a pestrou činnost, ale hned v úvodu musíme zdůraznit, že jako v každé zájmové organizaci nebo spolku, musí být několik tzv. „tahounů“, aby vše dobře fungovalo.

U nás jsou to zejména členky výboru: paní Burghardtová, Novotná, Gurovičová, Hejnová, Sedláková, Martincová, Peitnerová, Ulrychová, Říhová, Neumannová, Horychová. Ty vlastně připravují celý program a všechny akce našeho spolku.

Nyní něco k samotné práci. Pro naše členky organizujeme poznávací zájezdy, zájezdy za kulturou, různé besedy, posezení s bohatým programem, a každoroční oslavy žen spojené s předáním dárečků jubilantkám, módní přehlídky, návštěvy domova důchodců, celoroční cvičení pro ženy a mnoho dalších menších akcí. Přehled všech akcí v měsíci, který máme pro ženy a pro veřejnost připraveny, pravidelně zveřejňujeme v Broumovském zpravodaji, nyní i v novinách v rubrice „Okénko broumovských žen“.

Na velmi dobré úrovni je spolupráce naší organizace s Městem Broumovem.

Rády bychom se pochlubily družbou žen s partnerskými městy - Forchheimem (Německo) a Nowou Rudou (Polsko). Setkání s polskými ženami jsou mnohem četnější vzhledem k vzdálenosti, kde v rámci příhraniční spolupráce organizujeme pro naše členky několik zajímavých setkání do roka. Nesmíme zapomenout na každoroční účast naší delegace na plese v Nowé Rudě a naopak na hojnou polskou účast na „Společenském plese Města Broumova“ a organizace Českého svazu žen Broumov, na který – jako pořadatelé – zajišťujeme každoročně bohatou tombolu.

Dále celoročně spolupracujeme a zajišťujeme s Agenturu pro rozvoj Broumovska občerstvení při vernisážích a koncertech a také pečujeme o předzahrádku Broumovského kláštera.

Velkou pochvalu sklidily naše ženy za zajištění občerstvení pro žáky Základní školy Masarykovy a žáky z Nowé Rudy při sportovním závodění v rámci příhraniční spolupráce.

Dlouholetou, a velice příjemnou tradicí je pečení koláčů, štrúdlů a drobného pečiva na Broumovskou pouť. Rovněž nesmíme chybět při slavnostním rozsvícení „vánočního stromu“ na Mírovém náměstí v Broumově.

Nepřehlédnutelný je také příspěvek našich členek na humanitární pomoc do Třetího světa (Afrika, Indie) v podobě ručně pletených obvazů, ponožek, rukavic a čepiček pro děti a pro nemocné lidi.

Z nejbližších akcí, připravovaných naší organizací, připomeňme například Dlabání a vyřezávání dýní na Mírovém náměstí v Broumově, které se uskuteční v pátek 30.října 2009 v 15:00 hodin. Tato akce má několikaletou tradici a je obyvateli města velmi oblíbená. Letos bude navíc doplněna i podzimní výtvarnou soutěží všech broumovských škol pod názvem „Máme rádi podzim“.

V letošním roce probíhá i cyklus „Křeslo pro hosta“, kde jsme přivítali Libuši Růčkovou, Josefa Nováka, Petra Cirkla a ve čtvrtek 10.prosince 2009 v 16:00 hodin usedne do křesla pan Jiří Kopecký, bývalý pracovník CHKO Broumovsko.

Bylo by ještě možno vzpomenout na mnoho dalších drobných aktivit našich žen. Určitě po zásluze bylo již třetím rokem oceněno několik našich nejpilnějších členek a obdržely od starostky města Libuše Růčkové Pamětní list, plaketu Města Broumova, balíček a slavnostní kytici.

Eva Novotná, členka