„Cílem projektu je oprava a zpřístupnění rekreačního zařízení Zalew na polské straně hranici,“ vysvětluje starosta Božanova Karel Rejchrt.
Přeshraniční projekt se na české straně hranici v Božanově dělí na čtyři stavební objekty. První z nich se týká nejdelší místní komunikace, která vede ze středu obce až ke křížku „pod Dostálovi“ ve Studené Vodě. tato etapa zahrnovala čištění příkopů, krajnic a propustků, z nichž byly některé z nich opraveny.

Druhý stavební objekt se přičinil o vylepšení komunikace k vodní nádrži pod Korunou, kde byla silnice nově vyasfaltovaná a částečného vyčištění se dočkaly i příkopy. „Třetí částí je parkoviště u kostela, které je těsně před dokončením. Je zde vydlážděna plocha pro dvacet parkovacích míst, nyní se čeká už jen na zaasfaltování přístupové komunikace,“ řekl nám starosta obce, a dodal, že parkoviště bude sloužit jak pro místí obyvatele, kteří půjdou na hřbitov či do kostela, tak pro návštěvníky a turisty.

Dlaždičské práce se v těchto dnech dokončily i na parkovišti ve Studené Vodě, odkud vede komunikace na státní hranici, kde se spojí s cestou vedoucí z polské strany od Zalewu. „V současnosti se zde dokončuje štěrkový podklad na více než půlkilometrové spojnici vedoucí na hranice,“ uvedl starosta, který neopomněl zmínit i finanční náročnost celé akce na české straně. „Náklady dosahují částky téměř 18 milionů korun, což je pro obec naší velikosti veliká investice. Financování celého projektu pokryjí z 85 % prostředky z EU, pět procent získáme z národních zdrojů a zbývajích deset procent dofinancujeme z obecní pokladny,“ seznámil nás s finanční otázkou Karel Rejchrt.

Na polské straně tento projekt obnáší opravu komunikací v samotném rekreačním areálu Zalew, vybudování veřejného osvětlení a rekonstrukci přilehlého parkoviště. V současné době Poláci dokončují rozvody veřejného osvětlení, pracují na nové tváři parkoviště a navážejí štěrky na cestu, která se v místě státní hranice spojí s tou českou.

A právě hraniční spojení dvou komunikací nebylo bez komplikací. Polská Sprawa Parku Narodowego Gór Stołowych totiž nesouhlasila s úpravou komunikace vedoucí na polské straně (kde tvoří hranici) a tak se silnice musela posunout asi o 12 metrů hlouběji do lesa, kde byl vykácen pruh stromů. Kvůli tomu se stejným směrem musela uhnout i cesta na české straně, aby se obě spojnice dostaly na stejnou úroveň.

Celý projekt má být na české straně dokončen nejdéle během září, na polské straně by mělo být vše hotovo do konce kalendářního roku.