Jako malý zázrak působí aktivita náchodských učitelů a rodičů, jejímž cílem je vybudování nové školy, která by už za tři měsíce měla začít vzdělávat ty nejmladší školáky. Zrodu ZŠ Pod Montací momentálně pomáhá portál hithit.com, kde na projekt „Spolu stavíme školu“ za deset dní přispělo celkem 103 dárců částkou 186 233 korun.

„Jsme příjemně překvapeni a jsme moc rádi, že částka přibývá kontinuálně. Je vidět, že se na tom podílí větší skupina lidí. Přispěvatelé pořád přibývají, proto máme víru, že to dopadne,“ věří předsedkyně náchodského spolku rodičů Začít spolu Daniela Šolcová, že se za následujících 19 dní podaří dosáhnout na cílovou částku.

Je tu však jedno ale: Pokud se nevybere 450 tisíc, peníze se vrací všem, kteří přispěli. Zatím je z této sumy vybráno 41 procent.

Nová škola, která v prvním roce působení otevře v Náchodě-Bělovsi čtyři ročníky pro 60 žáků, je zatím ve stavu rekonstrukce. „Sto dvacet rodičů číhá na to, až bude moct přijít na brigádu,“ říká s trochou nadsázky Daniela Šolcová. „Už máme jednu brigádu za sebou, tam nás bylo ke dvaceti. Čekají nás náročné prázdniny, snažíme se ze všech sil. V září musíme školu otevřít.“

Cílem školy Začít spolu je, aby:- škola byla dostupná všem.
– aktivně spolupracovali učitelé, rodiče i žáci.
– děti zažívaly svobodu i dodržování pravidel, které samy staví a ctí, respektovaly a učily se oceňovat práci druhých.
– osobnostní rozvoj dětí (sebeuvědomění, dostatek kreativity, sebehodnocení) byl nedílnou součástí naší výuky.
– chyba byla příležitostí, ne strašákem.