Tato akce, zaměřená na propagaci bezpečného přecházení vozovky, se koná celostátně. Na Náchodsku dopravní policisté, pracovnice místní pobočky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a pracovník BESIPu společně s policistkou z oddělení prezentace zaujali místa poblíž vytipovaných přechodů pro chodce a hovořili s lidmi, jak správně přecházet přes vozovku.

„K našemu preventivnímu působení jsme si vybrali frekventované přechody v centrech, poblíž škol a úřadů," uvedla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Úsměvné prý bylo, že nejvíce si oslovení pletli pravou a levou stranu, když odpovídali na dotaz, jak se správně rozhlédnout před vkročením do vozovky. Praktická demonstrace však nakonec vždy ukázala, že se automaticky dívají tím správným směrem, nejprve tedy vlevo, odkud přijíždí auto nejdříve.

„Žádný z oslovených chodců se už nedomníval, že má na přechodu absolutní přednost. Správně určili, že nemohou do vozovky vstoupit, když projíždějí vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy záchranka, hasiči a policie a popřípadě další pohotovostní vozidla označená spuštěným světelným a zvukovým výstražným znamením," dodala Eva Prachařová.

Pozor na místa pro přecházení

Policisté během akce zejména dětem vysvětlovali rozdíl mezi označeným přechodem pro chodce a pouhým místem pro přecházení. „Místo pro přecházení je jen upravený chodník snížený tak, aby mohli chodci snadněji vstoupit do vozovky a přejít ji, nemají však před automobily žádnou přednost. Musejí čekat, až nic nepojede, nebo až auto zastaví a pustí je. Přitom však musejí zachovávat maximální opatrnost a kontrolovat, zda je pustily i automobily z opačného směru. Pokud ne, tak do vozovky nesmějí vstoupit," vysvětluje Eva Prachařová.

Jak děti, tak dospělí, přítomnost policistů kvitovali a doporučení, jak se v silničním provozu bezpečně pohybovat, vítali. Mnoho chodců si však policistům zároveň stěžovalo na bezohlednost řidičů, kteří mnohdy před přechodem nezastaví či nepřibrzdí a přejít na druhou stranu chodcům neumožní.

Policisté jim také připomínali, aby nezapomínali na dodržení bezpečné vzdálenosti od automobilů, v žádném případě nevstupovali bezprostředně před blížící se vozidlo, a pokud je to možné, s řidičem vozu navázali oční kontakt.

Hlavně malí chodci měli radost z preventivních materiálů označených zebrou, tedy symbolem akce, které z rukou policistů a dalších partnerů akce dostali, předměty z retroreflexních látek pak chválili úplně všichni. Přikyvovali policistům, že je důležité, aby chodci byli na silnici vidět.

Policisté pak k tomu ještě dodávali: „Je důležité, aby chodci věděli, jak správně přecházet a hlavně se zásadami řídili nejen před zraky mužů a žen zákona."