Osobnost papeže Jana Pavla II. (1920-2005), světoznámé hlavy katolické církve plných 27 let (1978-2005), který se svým dílem také zasloužil o pád komunismu v Evropě, nejvýznamnější osobnost polského národa, se těší mimořádné úctě ve světě a také v naší jaroměřské farnosti. Velkým ctitelem tohoto papeže je polský kněz, jaroměřský farář P. Jerzy Stanislaw Zięba, který zde působí od 1.srpna 1999 a který se letos 30. června 2013 dožil padesáti let.

Je to kněz velmi zbožný, laskavý, tichý a skromný, horlivý a agilní, jenž za sebou má v jaroměřské farnosti pozoruhodné dílo. Kromě jiného jaroměřský pan farář inicioval, tedy z jeho podnětu už v květnu 2007 byly na průčelí budovy děkanství zabudovány nové hrací hodiny s oblíbenou mariánskou melodií milovaného polského papeže, zesnulého dne 2. dubna 2005 ve Vatikánu ve věku 85 let. Z podnětu otce Jerzyho byl také osloven akademický sochař Petr Novák z Jaroměře, který vytvořil v životní velikosti figurální sochu tohoto papeže z lipového dřeva. Sochu umístěnou v chrámu sv. Mikuláše slavnostně požehnal pomocný biskup mons. Josef Kajnek v neděli 15. června 2008. Byla to jedna z prvních soch tohoto papeže v ČR po farnostech Hradec Králové a Jablonné v Podještědí.

Mezitím byl tento papež prohlášen za blahoslaveného v neděli Božího milosrdenství 1. května 2011 papežem Benediktem XVI.. Dne 30. září 2013 bylo oznámeno, že současný papež František rozhodl, že Jan Pavel II. a papež Jan XXIII. budou svatořečeni (kanonizováni) na neděli Božího milosrdenství příštího roku, tedy 27. dubna 2014. (Neděli Božího milosrdenství zavedl Jan Pavel II. 30. dubna 2000 a slaví se vždy druhou neděli po Velikonocích.)

Požádali o krev v Krakově

Během probíhajícího Roku víry inicioval otec Jerzy žádost 27. května 2013, kterou též podepsali za farní radu radní města Jaroměře Miloslav Müller a Ing. arch. Jan Slavík, na Kuria metropolitana v Krakově, v níž prosili o darování relikvie blahoslaveného papeže Jana Pavla II., což se podařilo. Kardinál Dziwisz, krakovský arcibiskup, někdejší osobní sekretář Svatého otce, vyhověl a zaslal relikvii darem („ex sanguine Betti Joannis Pauli II in capsula colocatam" čili je to kapka krve Blahoslaveného Jana Pavla II.) spolu s latinským ověřením pravosti (Krakov 1.5. 2011).

Nejedná se tedy o žádný podvrh či podvod. Vždyť u všech národů požívaly a požívají ostatky velkých mužů i žen zaslouženou úctu. Posmrtné pozůstatky světců se v katolické i pravoslavné církvi chovají v úctě. Kostely dostávaly později částečky z kostí těch světců nebo mučedníků, k jichž titulu byly zasvěceny a jichž patronanci (ochranu) si zvolily. V tom případě byly tyto ostatky vkládány do vzácných a umně vyráběných schránek, tzv. relikviářů.

Relikviář ve tvaru okna

Otec Jerzy také opatřil relikviář zasklenou a uzamykatelnou umělecky provedenou skříňku ve tvaru gotického okna. Tento umělecky ztvárněný relikviář zhotovili místní řemeslníci, dřevěný skelet truhláři p. Pavel Volf s otcem z Hořenic, vnitřek červenou látkou potáhl zcela zdarma čalouník p. Vladimír Hušek s manželkou z Havlíčkovy ulice, kovové segmenty vytvořil umělecký kovář p. Vojtěch Piller z Jaroměře.

V naší starobylé Jaroměři se chystá vyvrcholení Roku víry právě slavností uložení relikvie Jana Pavla II., papeže v kostele sv. Mikuláše v neděli 27. října 2013 v 16 hodin. Mši svatou bude sloužit diecézní královéhradecký biskup J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál., JU.D.. Všichni jsou srdečně zváni.

JIŘÍ UHLÍŘ