„Většina středoškoláků a vysokoškoláků má vystudované humanitní obory a v praxi ve fabrice jsou nepoužitelní. Sehnat někoho šikovného a zaměřeného na elektroniku je nemožné. Dalším problémem je, že se málo vyučuje matematika," posteskl si Otto Daněk, ředitel společnosti Atas v Náchodě.

A to je jen jeden z případů, kdy společnosti v praxi pociťují nedostatek odborně vzdělaných lidí a těžko proto hledají nové zaměstnance.

V praxi chybí techničtí odborníci

Že jsou problémy sehnat kvalifikované zaměstnance, to potvrzuje i ředitel Hospodářské komory okresu Náchod František Molík.

„Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už začíná být velký problém. Žádná rekvalifikace neudělá za měsíc nebo za dva z kuchaře soustružníka. Kdo nemá například vystudovaný tříletý učební obor, střední a nebo vysokou školu, tak nemůže dělat třeba elektrikáře. Takový člověk ani po rekvalifikaci nesmí sáhnout ani na drát. Stejné to je i u vázaných řemeslných živností. Tam bez patřičného vzdělání živnostenský list nedostanete," upozorňuje Molík.

Ministr školství nakonec nepřijel

Problémem je, že je nadměrný počet středních a vysokých škol zaměřených na humanitární vědy a nejen odborným školám studenti, ale především firmám v praxi pak absolventi strojírenských oborů podstatně chybí.

O těchto problémech školství a zaměstnanosti diskutovali v úterý účastníci setkání, které se konalo na Střední průmyslové škole v Hronově. Sešli se zde zástupci středních a základních škol s představiteli měst a firem, které se školami spolupracují. Na schůzku přijeli také zástupci odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hospodářské komory a Úřadu práce. Původně byla avizována i přítomnost ministra školství, ten se však ze schůzky omluvil.

Hlavním cílem bylo zhodnotit stav školství a vzájemně se seznámit s problémy v praxi, s problémy soukromého sektoru v návaznosti na nedostatek odborných profesí a s dalšími dopady na jednotlivé instituce a organizace. Zaznělo zde například také to, že máme největší počet humanitních škol na hlavu ve světě.

„Je potřeba mít v rámci kraje pestrou nabídku vzdělávání. Je pravda, že některých škol je abnormálně moc a některé chybí. Bude trvat dlouho, než se daná situace napraví. Dříve jsme patřili k zemím, které měly vysoce kvalitní školství, odkud odcházeli dobří odborníci. Je zapotřebí také vyučit nové řemeslníky, kteří na trhu práce chybí," řekla Táňa Šormová, radní pro školství Královéhradeckého kraje.

Její další vyjádření svědčí o tom, že by se možná další školy mohly slučovat či redukovat. Řekla totiž: „Jsou potřeba i gymnázia, ale ne v takovém počtu, jaký je dnes. Nejsem ani zastáncem víceletých gymnázií, nebo ne alespoň v takovém počtu, jaký je. Tento problém mají v rukách politici a bez nich je situace neřešitelná."

Změnit strukturu je v rukách politiků

Současná podoba školství se nelíbí ani starostce Hronova Haně Nedvědové. Právě v tomto městě je nejen odborná střední průmyslová škola, ale také zde sídlí třeba jeden z velkých úspěšných strojírenských podniků.

„Bojovat se strukturou školství je jako boj s větrnými mlýny. Je potřeba dát školství systémová pravidla. To může udělat pouze ministerstvo, ale v rámci středních škol to má v rukou zřizovatel, a to je Královéhradecký kraj. Od vzniku krajů od roku 2000 se ale k žádnému zásadnímu kroku nepřistoupilo. Každý přitom věděl, jak bude pokračovat demografický vývoj. Bylo známo, jaký je počet židliček a žáků. Jedině kraj může ovlivnit počet vzdělávacích subjektů, ale všichni se bojí s tím něco udělat, protože každý rok nebo dva jsou nějaké volby. Politik, který se bojí, je špatným politikem a pokud to takhle půjde dál, tak naše nářky jsou k ničemu. Nevím, co by muselo krajskou reprezentaci donutit, aby s tím začala něco dělat," apelovala na zástupce kraje starostka Nedvědová.

Dodala: „Když budu mít doma deset automobilů, které mají každý nějakou vadu, a nebo se naskytne možnost mít pouze jeden v perfektním stavu a bez závad, tak se každý určitě rozhodne pro druhou variantu. Tak by měl postupovat i stát a kraj, který má x desítek škol, které jsou naplněny do padesáti i méně procent a stále si ten počet nechává. Proč se nechová zodpovědně při správě našeho společného majetku, který má dopad i na to, že děti od sedmé třídy už nejsou motivované a že chytré děti odcházejí na gymnázia. Pokud se tento stav neprolomí, dospějeme do katastrofy."

S tím, že je příliš humanitních škol, souhlasí přitom i vedoucí odboru školství Radmila Šulcová, která prý chtěla neutěšenou situaci řešit, ale při prvních pokusech tvrdě narazila.

Chtěla redukovat, ale narazila

„Byla snaha, když jsem do úřadu nastoupila začít síť škol redukovat a nastavovat, tak aby to vyhovovalo potřebám trhu práce. Ale při první aktivitě jsem narazila a vrátila se zpět do reality," posteskla si Radmila Šulcová.

Problémem prý je, že dvě třetiny škol jsou humanitně zaměřené. „Tradiční strojírenské obory jsou jen ty původní, které tady byly, a většina škol k nim má ještě přidané obory, které jsou v praxi málo žádané. Pokud student nemá alespoň základy technického zaměření, pak není jednoduché takového člověka v provozu využít. Bohužel řešení je v rukách politiků a ne vždy jsou jejich rozhodnutí pochopitelná," dodala Šulcová.

Své problémy ale mají i odborné školy. Ředitel Střední průmyslové školy v Hronově Josef Matyáš sice uvedl, že škola má prozatím dostatek studentů, ale posteskl si na nedostatek učitelů na výuku odborných předmětů.

„Takový případ teď řešíme. Jeden z učitelů odchází do důchodu a nemůžeme za něho sehnat náhradu. Pokud se najde vhodný člověk, tak je problém ve financích, jelikož mu nemůžeme nabídnout tolik, kolik mu je schopna zaplatit soukromá sféra," podotkl Matyáš.

Spolupráce s podniky je důležitá

Kvalitu výuky dnes také ovlivňuje nejen výbava školy, ale především spolupráce s firmami, pro které mnohé školy studenty připravují. Zdejší průmyslová škola spolupracuje s řadou místních firem a v poslední době se osvědčila třeba spolupráce s Vebou Broumov, rýsuje se prý další spolupráce s královédvorskou Jutou.

Tuto spolupráci kladně hodnotil i personální ředitel Veby Jiří Myšák.

„Po roční zkušenosti hodnotím spolupráci se školou velice pozitivně. Studenti jsou týden ve škole a týden na praxi. Obnovili jsme staré učňovské středisko, které bylo pětadvacet let nevyužívané. Když se škola chová jako podnikatelský subjekt, tak to funguje. Základem ale je, přesvědčit rodiče dětí, aby své dítě dali na obor, který je zdánlivě neperspektivní, i když to není pravda. Obor to je perspektivní a do budoucna bude jeho prestiž stoupat. Beru jako obrovský úspěch, že na rozdíl od jiných systémů vzdělávání se tříletý učební obor bez maturity v textilu stal výběrovým a studenty jsme si mohli vybírat. Začátek, na němž je nyní patnáct studentů, je slibný," pochvaloval si Myšák.

V debatě také zaznělo, že jedním z velkých problémů soukromého sektoru jsou studenti, kteří studují v zahraničí. Ti se ve většině případů zpět do republiky nevrátí a jejich znalosti tak využívají bezplatně cizí státy.

„Je dobře, že se otevřela možnost studia v zahraničí. Mělo by to ale být podmíněno tím, že si výlohy na studia po dokončení školy odpracují doma. V opačném případě by měly být náklady na studium vymáhány, aby se zabránilo plýtvání peněz daňových poplatníků," bylo v diskusi na škole řečeno.

Na všech vyslovených problémech a možných řešeních se všichni shodli. Jenže vyřešit to musí politici, kteří si prozatím problém středního školství přehazují jako horký brambor.