Vedení města pracovalo na řešení stavu dopravy už od první poloviny loňského roku. Instalace semaforů začala 19. ledna. „Spuštění zkušebního provozu je naplánované na středu 24. ledna, aby se do uzavírky náměstí "vychytaly" případné nedostatky řešení," vysvětlil místostarosta města Aleš Vrátný a doplnil, že jelikož se jedná o komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, vše podléhá komplikovaným schvalovacím procesům včetně dopravního inspektorátu. „Otázky rozjíždění do kopce v ulici 1. máje či vytáčení kamionu ve směru od Jaroměře byly samozřejmě diskutovány a řešeny. Všichni, co nad problematikou strávili čas, jsou přesvědčeni, že jsme pro vyřešení dopravní situace v období uzavírky udělali maximum a včas," dodal místostarosta.

A o jaké semafory se vlastně jedná?
- semafory jsou tzv. "smart", tedy chytré
- na stožárech si můžete všimnout malých kamer, informace z nich pomáhají řídit křižovatku dle aktuálního stavu projíždějících vozidel
- tedy když například zrovna od Dobrušky a od Náchoda nic nejede, nenaskočí na semaforech z centra a od Jaroměře cyklus červené, ale bude možné projíždět dál na zelenou, než se ve směrech od Dobrušky a Náchoda objeví přijíždějící vozidlo
- semafory jsou citlivé a schopné zaznamenat i jednostopá vozidla vč. cyklistů
- semafory je možné i časovačem vypnout (např. přes noc).

„Vše se samozřejmě bude v příštích týdnech a měsících prověřovat a vyhodnocovat. Pokud bude toto řešení přínosem, změní se z dočasného na trvalé. Stožáry nejsou v zemi, elektrická energie je vedena kabely vzduchem," upřesnil Aleš Vrátný s tím, že rada města věří, že se semafory osvědčí. Podle vedení města v současné době totiž není jiné řešení. Analyzovaly se i možnosti změny předností, či dokonce budování kruhového objezdu. První varianta by ale nebyla přínosem a zvýšila by rizika, pro budování kruhového objezdu není dost prostoru. Opravdové zlepšení by mělo přijít až se zcela odvede tranzitní dopravu z této oblasti.

Stepík Nové Město nad Metují se připravuje na novou sezonu. Ta minulá byla velmi úspěšná.
Stepík Nové Město nad Metují se připravuje na novou sezonu. Bude opět plná výzev

„Věc je to komplikovaná, protože není ani organizačně natož pak finančně v možnostech samotného města. Vedení je přesvědčeno, že dokonce volebního období přinese v této věci již konkrétní pokrok. Obchvat města je jednou z jeho hlavních priorit," zdůraznil místostarosta města.