Nyní se navíc nabízí také možnost získat na tuto akci dotaci z ministerstva životního prostředí, která by pokryla značnou část nákladů. O finanční podporu je však třeba zažádat nejpozději v průběhu měsíce října, a proto se musí vedení města co nejrychleji rozhodnout, zda dá nákladné rekonstrukci zelenou.

Obnoví zařízení

„Nyní se zpracovává projekt této rekonstrukce. Ta by měla přijít zhruba na 30 milionu korun. Předpokládá se, že 80 procent z této částky pokryje případná získaná dotace. Rekonstrukce by spočívala hlavně v obnově zařízení, která na čističce odpadních vod jsou. Nepředpokládáme, že by se do toho zasahovalo nějak více stavebně,“ informoval nás radní Vladimír Seidl. Podle jeho dalších slov by zmíněná částka zahrňovala také navíc dovybudování kanalizace v Polici a na čističku by tak byla napojena místa, ze kterých do ní voda ještě neteče.


„Jednalo by se částečně o Záměstí, Radešov, Pěkov a tak dále,“ doplnil Seidl.

Další varianty

Kromě rekonstrukce má město ještě další možnosti, jak s čističkou naložit. Buď ji může prodat nebo nyní nerekonstruovat a pak částečně renovovat jednotlivá zařízení, ale už bez možnosti získání dotace. Jako nejlepší možnost se tedy opravdu jeví zařízení zrekonstruovat již nyní.


„Čistička je totiž jednak zdrojem finančních prostředků pro město, které jako její majitel může navíc ovlivňovat i výši stočného pro obyvatele a pro průmysl v Polici. Pokud bychom ji třeba prodali, tak tohle všechno ztratíme,“ upozornil Vladimír Seidl. Dodal, že problematikou oprav čističky odpadních vod se budou zastupitelé zabývat hned po prázdninách.