„Návazně se zvýšil také zájem o zaměstnávání cizinců. Při zaměstnání občanů EU je třeba na Úřad práce (ÚP) zasílat pouze informace o nástupu a ukončení zaměstnání, neboť pro pracovně právní vztahy platí stejné podmínky jako pro občany České republiky.


Informace je nutno předávat na předepsaných tiskopisech, které jsou pro zaměstnavatele k dispozici na portálu MPSV, případně mohou být vyžádány na úřadu práce,“ uvedl ředitel ÚP Michal Pejskar.


Podle něj je složitější postup a z hlediska obsazení pracovních míst časově náročnější u zaměstnávání cizinců mimo EU. Žádost o povolení zaměstnání totiž podléhá správnímu řízení, povolení je zpoplatněno a je časově omezené.