Nominována na ocenění byla Zdeňkem Drašnarem, starostou Městyse Nový Hrádek. Ten mimo jiné uvedl, že Lidmila Martinková je nejen dlouholetou náčelnicí a aktivně pracuje ve výboru Sokola, ale i organizuje cvičení s dětmi či dospělými, nácviky na sokolské slety, spolupořádá plesy, zábavy a brigády. Shání a organizuje další dobrovolníky a společně s nimi udělá velký kus práce.

Před třiceti lety byla Lidmila Martinková i při založení, nyní již tradičního pochodu Hrádouská vařečka, který každý rok pomáhá organizovat. Náchodský deník ji požádal o rozhovor.

Udělalo vám ocenění radost? Co jste na to říkala?
„Věděla jsem, že budu nominovaná, ale nemyslela jsem si, že bych Křesadlo 2011 mohla získat. A když vyslovili moje jméno, tak jsem ani nevěděla co konám a jak se dostávám na jeviště. To víte, že jsem měla radost! Chystám se najít křemen a křesadlo vyzkoušet, prý je funkční.“

Jste již druhou držitelkou Křesadla z Nového Hrádku…
„Ano, v roce 2010 ho získal Jeroným Holý, který se stará o lyžařský oddíl a vlek na Novém Hrádku. Byli jsme všichni moc rádi, že cenu dostal, ale je to o lidech, kteří chtějí dobrovolníkům poděkovat. Náš pan starosta a celá obec se do všeho zapojují a moc nás podporují, jim patří velký dík.“

Podle pana starosty je dobrovolnictví přirozenou součástí vašeho života…
„Já říkám, že se toho zbavím buď až umřu, a nebo když se odstěhuji. Je to prostě úplně přirozené, někdy jsem až otravná, jak se snažím zapojit okolí a všude nás nabízím. Byla bych ráda kdyby se zapojovalo více lidí, zejména těch mladých. Ale když řekne někdo ne, už se nevrátím, nenutím je, jdu zase jinam (směje se).“

Z jakého důvodu jste se před lety začala věnovat právě Sokolu?
„Člověk by se měl hýbat po celý svůj život a neměl by se nechat zhuntovat tím, jak většinu dne sedí. Pohyb je zkrátka důležitý. A když je k tomu hejbání ještě přátelství a dobré vztahy, tak je to prima.“

A co vaše plány do budoucna?
„Máme za sebou Sokolský bál a 19. února nás čeká Dětský maškarní bál. Organizace je časově náročná, to se moc nevyspím. Také nacvičujeme skladbu na Sokolský slet 2012, zapojujeme i maminky s dětmi. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo uskutečnit u nás na Novém Hrádku slet a věřím, že se nám to jednou podaří.“