Čtenářka: Před třemi měsíci jsem byla týden na nemocenské s pracovním úrazem. Dodneška mi nepřišla nemocenská, mou vedoucí to nezajímá. Kam se obrátit a co mám dělat?

Právník: V případě, že se jednalo skutečně o pracovní úraz, je nezbytné zajistit, aby zaměstnavatel tento úraz jako pracovní evidoval a ohlásil příslušným orgánům (např. zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěna a kvůli náhradě škody organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu).

Co se týče náhrady mzdy, je nutné si uvědomit, že po dobu trvání pracovní neschopnosti máte nárok nejprve na náhradu mzdy od zaměstnavatele, a to od 4. do 21. dne ve výši 60 procent průměrného výdělku. Náhrada mzdy náleží však jen za pracovní dny. Od 22. dne vyplácí správa sociálního zabezpečení nemocenské ve stejné výši. Pokud jste byla v pracovní neschopnosti týden, tj. 7 dnů, náhradu mzdy od 4. do 7. dne poskytne zaměstnavatel. Je tedy vhodné se na něj písemně obrátit s výzvou k úhradě této náhrady mzdy.

Pokud dobrovolně svoji povinnost nesplní, nezbude než jej zažalovat. Současně můžete podat podnět místně příslušnému inspektorátu práce pro porušení povinnosti poskytnout náhradu mzdy. Za tento správní delikt může být zaměstnavateli uložena pokuta až ve výši 200 tisíc korun. Pokud však jste byla v pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne např. v době, kdy jste neměla nařízenou směnu, nešlo o pracovní dny. Zaměstnavatel tak žádnou náhradu mzdy nebude poskytovat, protože náhrada mzdy za 1. až 3. kalendářní den neposkytuje.