VYBRAT REGION
Zavřít mapu

OD SOUSEDŮ: Co vyřeší zrušení nemocnice? Nic

Opočno - Ředitel Oblastní nemocnice Náchod ve středu 13. května bude jednat s primáři všech oddělení. Tvrdí, že on opočenskou nemocnici nezruší.

13.5.2009
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: archiv DENÍKU

Táhne náchodskou nemocnici ke dnu opočenská?

Kleslo ke dnu Opočno po sloučení s Náchodem a zrušení porodnice?

S narůstajícím zadlužením nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (dluh náchodské činí 80 milionů) se přestřelky na toto téma nevyhýbají ani jedné ze stran. Na konci řady čeká pacient, který nechce přijít o dostupnou zdravotní péči a je často ochoten si za ni i připlatit.

„Nevěřila jsem svým očím při čtení jedné z možných variant jak se zbavit milionových dluhů – zrušit nemocnici v Opočně!“ reaguje na vyjádření ředitele Oblastní nemocnice Náchod (zahrnuje Broumov a Opočno) Miroslava Švábla pro Deník Jolana Hrabinová z Opočna. „Zavřením Opočna či Broumova se náchodská nemocnice nezbaví dvacetimilionové ztráty bez odpisů. Nikdy jsem netvrdil, že Náchod zachrání zavření Opočna,“ hájí se ředitel Oblastní nemocnice Náchod Švábl. Ten také dnes bude jednat s primáři všech oddělení nemocnice.

„O nás bez nás?“ ptá se primář opočenské chirurgie Milič Světlík, kterého jako dlouholetého zaměstnance podobné výroky zvedají ze židle. „Omezení provozů kvůli rušení fungujících a vydělávajících oddělení (gynekologie, porodnice), tím druhotně nižší příliv potenciálních pacientů i pro jiné obory, odchod části zaměstnanců, přemrštěné výdaje za nasmlouvané služby, centrálně vedené nákupy mnohdy výrazně dražších materiálů a zdravotnických potřeb pouze přes královéhradecký holding, narůstající mzdové náklady atd.,“ vypočítává příčiny zadlužení primář Světlík.

Náchodský ředitel Švábl však dále vysvětluje, že holding mu dal za úkol, aby se podíval na restrukturalizaci v Oblastní nemocnici Náchod, tedy i v Opočně a Broumově. „Nemohu ji udělat, aniž by nedošlo k restrukturalizaci zdravotnictví v celém kraji. Bez patřičné analýzy a rozklíčování počtu a složitosti výkonů, personálu apod. to nejsme schopni udělat,“ tvrdí Švábl. Míní, že dluh náchodské nemocnice způsobilo mj. její podhodnocení z hlediska plateb pojišťoven a dotací kraje. „Já Opočno rušit nebudu, je to nesystémový krok,“ slibuje Švábl. (zen)

DISKUSE - Více názorů na situaci v opočenské nemocnici můžete k tématu diskutovat zde:

„Quo vadis“ nemocnice v Opočně?

Reaguji tímto na článek v Rychnovském deníku ze dne 23. 4. 2009 s názvem „Dotace náchodskou nemocnici nezachrání. Zavře se Opočno?“ V uvedeném článku rozebírá jeho autor příčiny neutěšené ekonomické situace Oblastní nemocnice v Náchodě. Dle údajů z článku přesáhl dluh částku 80 milionů Kč i při každoroční dotaci nemocnice dvaceti miliony Kč z krajského holdingu. Nynější mimořádná dotace 8 a půl milionu korun je tak jen slabou náplastí na hrozivě rostoucí dluhy. Jedním z možných řešení je, dle údajného vyjádření ředitele nemocnice v Náchodě MUDr. Švábla, zavření jednoho ze dvou satelitů Náchoda, tedy nemocnice v Opočně, která, podle údaje z uvedeného článku, generuje roční ztrátu 22 milionů korun. „Pokud ji zavřeme (rozuměj nemocnici v Opočně), máme po starostech“, míní pan ředitel. Rád bych poukázal na kořeny problému opočenské nemocnice z pohledu jednoho z jejich dlouholetých zaměstanců. Problémy týkající se tohoto zařízení se řeší mediálně již několik let. Pohledy „zvenku“ však nevypovídají pravdivě o skutečných příčinách tohoto stavu. Poukazují tak vlastně na zaměstnance zařízení jako na ty, kteří za závažnost situace nesou odpovědnost nebo se na ní přinejmenším výrazně podílejí. A proti tomuto tvrzení se chci ve jménu všech zde pracujících zaměstnanců ozvat. O nás bez nás – tak by se spíše měla celá situace nazývat. Vraťme se však ke kořenům. Krátce po sametové revoluci byla nemocnice pod vedením vizionářské osobnosti tehdejšího ředitele MUDr. Jiřího Šmejdy přeměněna v akciovou společnost. Tato vlaštovka se stala terčem mnoha diskusí, kritik, zároveň ale i příkladem hodným následování. Brzy začaly vznikat další nemocniční akciové společnosti, na rozdíl od opočenské s účastí kraje, což ovšem znamenalo v podstatě pouze návrat k socialistickému způsobu hospodaření, kdy někdo z peněz daňových poplatníků vždy, když bylo třeba, zaplatil vznikající milionové dluhy těchto zařízení. Takto se ovšem v Opočně hospodařit nedalo. Hospodařili jsme bez jakýchkoli krajských nebo státních dotací, pouze s tím, co jsme vydělali. Proto bylo naší prioritou šetření na všech frontách, úzkostlivá kontrola účelnosti výdajů, bohužel ale také úsporná platová politika, dají-li se tak nazvat nízké platy zaměstnanců tohoto zařízení ve srovnání s okolními nemocnicemi.

Dle hospodářských výsledků vykazuje nemocnice v Opočně v roce 2002 zisk 2 miliony korun. V uvedeném roce zasáhne prosperující zařízení těžká ztráta. Náhle umírá předseda představenstva a ředitel nemocnice MUDr. J. Šmejda. Vedení se ujímá jeho náměstek, Ing. Prokeš. Rok 2003 končíme ještě s hospodářským výsledkem v kladných číslech i v dalších letech 2004 a 2005 vykazujeme mírný zisk. Ve zprávě ze zasedání představenstva
Opočenské nemocniční a. s. z roku 2005 je dokonce poznámka, že nejsou uplatňovány žádné finanční nároky z naší strany vůči kraji. V této době se ale ve zmíněných dokumentech již objevuje poznámka o potřebě fúze s větším zařízením (konkrétně Náchodem) – údajně z důvodu zachování nemocnice v Opočně. V následujícím roce mají totiž probíhat nová ministerská výběrová řízení, mají být podepisovány nové smlouvy se zdravotnickými pojišťovnami apod. Nakolik byly tyto avizované události skutečným impulzem ke zrušení samostatné Opočenské a. s., nakolik se na nich podílela neschopnost a konzervatizmus jejího tehdejšího vedení, jakou roli v něm hrály stále se zvyšující rozdíly platových podmínek zaměstnanců tohoto zařízení oproti zařízením okolním, jde nad rámec tohoto zamyšlení. Faktem je, že k fúzi s Oblastní nemocnicí v Náchodě došlo a od 1. 1. 2006 se stáváme její součástí.

Tehdejší ředitel této nemocnice Ing. Šimurda, oznamuje vzápětí útlumový program v Opočně. Prakticky to znamená: bude ukončena činnost porodnice (tato byla zrekonstruována v roce 2004 – byly zde provedeny poměrně nákladné stavební úpravy, zřízeny 1–2 lůžkové pokoje se sprchami, první doba porodní s vířivou vanou, rekonstrukce rozvodů.). Jako důvod pro zrušení je uváděn nízký počet porodů (přes 450 za rok), přičemž počáteční kapacita porodnice – za prim. Mrkáčka – byla více než 700 porodů ročně, vzhledem ke klesajícímu počtu nově narozených dětí se pak postupně snižovala. V dnešní době nedostatku porodních lůžek a nastalém baby boom toto oddělení zeje prázdnotou . . . (Mnohé maminky vzpomínají na laskavý personál a krásné prostředí, ve kterém přivedly na svět své potomky.) Primáři Zakálovi nezbývalo jiné řešení, než si hledat práci jinde – odchází v červnu
2006 na primariát v Ústí nad Orlicí, kde je dodnes. Personál pochopitelně končí, zůstává malá část s nejistou budoucností.Kauza porodnice pak pokračuje, politici soupeří o body tím, jak porodnici opakovaně mediálně otvírají, jak se snaží sehnat nový personál, vše je ovšem pouhou politickou fraškou. V režii náchodské je dokonce ještě provedena částečná rekonstrukce několika pokojů gynekologie (kolaudace 8. 2. 2007), aby mohlo toto upravené oddělení suplovat v té době rekonstruovanou porodnici v Náchodě. Konečně je vše vyřešeno a 30. 3. 2007 je provoz porodnice v Opočně definitivně ukončen.

Útlum se týká dalších součástí nemocnice. Je například zrušen provoz zrekonstruované, hygienou schválené kuchyně, personál je propuštěn, jídlo výrazně horší kvality je dováženo 2 x denně nasmlouvanou fi rmou z Náchoda. (Hodnota stravy s dovozem přesahuje téměř 2 x fi nanční náklad na stejné jídlo v Náchodě.) Smluvně je dále řešen úklid v zařízení, údržba, prádelna – vše prý bude fi nančně výhodnější. To nechť posoudí laik sedláckým rozumem a kupeckými počty . . .

Nastalá situace rozbouří emoce mezi zaměstnanci, odchází několik perspektivních lékařů v nejlepším věku – nač by také ostatně čekali?! Ale nebuďme nespravedliví – zlepší se platy personálu, zejména sester. Při příslibu zachování základních oddělení, – chirurgie, interna a následná péče, se tak daří většinu sester udržet a nemocnice v okleštěné formě pokračuje ve své činnosti. Strůjce revolučních změn, jak bývá dobrým zvykem, je jimi sám zničen. 15. 2. 2007 je teatrálním způsobem při schůzi kolegia primářů Oblastní nemocnice v Náchodě s jejím vedením odvolán ředitel Ing. Šimurda ze své funkce. Odvolací komise Královéhradeckého holdingu v čele s Ing. R. Všetečkou zdůvodňuje tento akt odvolání špatnou spoluprací ředitele Ing. Šimurdy s vedením kraje a svévolným zrušením porodnice v Opočně . . . Jak úsměvné. O připravovaných krocích, průběhu i časovém harmonogramu je zcela jistě krajský nadřízený orgán dlouhodobě informován a vše musí probíhat v jeho režii. Vždyť on je přece zřizovatelem zdravotnických akciových společností v Královéhradeckém kraji a donátorem jejich ředitelů. Do čela náchodské nemocnice je jmenován MUDr. Švábl. Dle jeho nedávného vyjádření narůstal dluh náchodské nemocnice o 20 milionů za rok – logicky vzato, musel tento činit začátkem roku 2006 minimálně 40 milionů. Teprve v té době se stává opočenská nemocnice součástí náchodské. A světe div se, do té doby nezadlužené opočenské zařízení zatěžuje od této chvíle náchodský rozpočet každoročně o dalších 22 milionů Kč.

Jaké jsou důvody? Myslím, že je není třeba dál příliš vysvětlovat. Omezení provozů díky rušení fungujících a vydělávajících oddělení (gynekologie, porodnice), tím druhotně nižší příliv potenciálních pacientů i pro jiné obory, odchod části zaměstnanců, přemrštěné výdaje za nasmlouvané služby, centrálně vedené nákupy mnohdy výrazně dražších materiálů a zdravotnických potřeb pouze přes Královehradecký holding, narůstající mzdové náklady atd. Jak situaci vyřešit? Nejlacinějším způsobem – to, co jsme zahájili, dokončeme – zrušme už konečně tu opočenskou nemocnici. Pracuje neekonomicky, dělá dluhy – ještě že nedělá – soudě alespoň podle vyjádření většiny spokojených pacientů – také ostudu. Chirurgie odoperuje ročně – přestože chybí 2 lékaři do kmenového stavu pracovníků – 850 pacientů, své úkoly plní interna i následná péče. Jak tyto úkoly medicínské ale i eticky
lidské tato oddělení plní, nechme na posouzení pacientů. A jestli je nebo není v Opočně nemocnice potřeba, to ukáže zřejmě nejbližší čas. Respektive spíše rozhodnutí úřadů a vedení Oblastní nemocnice v Náchodě. Nám nezbývá než doufat, že bude dostatečně zodpovědné a uvážlivé.

MUDr. Milič Světlík,
primář chirurgie v Opočně

Milí čtenáři,

hlavně lidé Opočenští, z Dobrušky a z přilehlých vesnic a okolí, právě kvůli vám jsem se rozhodla napsat tento článek – jako odezvu na otištěný rozhovor ve čtvrtečním Deníku MUDr. Švábla, ředitele Oblastní Náchodské nemocnice s redaktorem p. Máslem. Nevěřila jsem svým očím při čtení – jedné z možných variant jak se zbavit milionových dluhů – zrušit nemocnici v Opočně!

Bohužel na vlastní kůži jsem pocítila, jak je těžké obejít se např. bez dětské pohotovosti. Syn už mi naštěstí vyrostl a už pominuly příšerné noční záchvaty kašle, při kterých se až zalykal a dusil, kdy mi nezbývalo, než jej rychle obléci a dovézt na pohotovost. Nedovedu si představit, že s ním jsem nucena jet např. ve 2 hod. v noci až do Rychnova. Pak došlo ke zrušení gynekologicko porodnického oddělení, další hrůzné řešení nevím už koho přesně. Máme tu spoustu mladých rodin a toto oddělení prosperovalo a bylo plně využité. Teď nám zbyla možnost – HK nebo Rychnov – abych nezapomněla, ještě Náchod, ale pokud vím, to je pro mnohé opravdu to poslední řešení – proč asi? HK je přeplněno pacienty, Rychnov na tom nebude lépe a Náchod? Nebude v tom ten KÁMEN ÚRAZU !! Tomu, jak vím, pacienti chybí!

Teď k tomu hlavnímu důvodu: Chybějící miliony na léky a potřeby s tím spojené. Tady v Opočně se totiž pacienti – a je jich poměrně dost – skutečně léčí!! A to v celkem nezáviděnihodných podmínkách co se týká vybavení a budov samotných. Zato s přístupem hodného pravých lékařů a sester. Práce a péče, kterou tu odvádějí v tak malém počtu ohledně kapacity míst a počtu pacientů, se skutečně nechceme vzdát a dojíždět za pomocí do HK nebo RK.
Zavřít nemocnici, zrušit lékařskou dostupnou péči – opravdu myslíte, že je to řešení? Nebo si budeme každý měsíc předepisovat léky a léčbu jen do limitu určeného pojišťovnami a vedením …. „Milá paní, přijďte až příští měsíc, tento už došly peníze – je nám opravdu líto“. Také řešení?

Spousta lidí si taky neuvědomuje, že zdravotnictví u nás je skutečně bezplatné, i tady je třeba hledat řešení. Jsou lidé, kteří by si i rádi zaplatili lékařskou péči, ale to tady zatím není možné. Apeluji i tedy na vás, kteří rozhodujete a řešíte finance nemocnic, máte nezanedbatelné posty a odpovídající platy, tak je na vás najít správné řešení, co zdravotní pojišťiovny a podmínky jaké si diktují a jde tu ještě vůbec o lidi, pacienty? Říká vám vůbec něco Hypokratova přísaha? Jednoduše a krátce. „Když nejde o život, jde o …“ Zavírat, rušit, bourat, pro to jsme onehdy nezvonili klíčema, naše zdravotnictví má ještě stále ve světě dost dobré jméno. Nebudeme tu tedy nechávat umřít pacienty v bolestech a mnohdy předčasn kvůli nedostatku peněz na léky, to už na tom budeme stejně jako např. v Keni. Tak prosím rozhodujte pro lidi, dostupnou lékařskou péči, otvírejte další oddělení, vždyť likvidace, zrušení, to nevede k výdělkům a prosperitě.

Buďme raději zdrávi.
Hrabinová Jolana


Autor: Eva Zerzánová

13.5.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 23 500 Kč Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení MECHANIK/-ČKA, OPRAVÁŘ/-KA, SEŘIZOVAČ/-KA PRŮMYSLOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23500 kč, mzda max. 28500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. , Směnnost: dvousměnný provoz - pracovní doba PO - PÁ (ranní směna od 05:30 hod. do 14:00 hod.; odpolední směna od 14:00 hod. do 22:30 hod.)., , Náplň práce: opravy, údržba a seřizování výrobních zařízení; kontrola jejich správného chodu., , Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, stravenky, zvláštní prémie, dovolená navíc, 13. plat. , , Kontakt - pan Michálko Pavel, tel.: 725 457 838, 491 424 395, e-mail: pavel.michalko@hosti.de (zaslání strukturovaného životopisu).. Pracoviště: Hosti cz s.r.o., Havlíčkova, č.p. 285, 549 31 Hronov 1. Informace: Pavel Michálko, +420 725 457 838,491 424 395. Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 21 000 Kč Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU. Požadované vzdělání: úsv. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU, Kontakt zasláním životopisu na e-mail marie.souckova@uskhk.eu a do předmětu uvést "řidič JA". , Celé znění inzerátu je k nalezení na www.uskhk.eu . , Požadavky: , - SOU technického zaměření , - praxe v oboru 2 roky výhodou , - řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, dopravně psychologické vyšetření , - řízení a obsluha silničních motorových vozidel určených pro údržbu silniční sítě , Náplň práce: , - práce spojené s výkonem zimní údržby silnic, zejména posyp vozovek chemickým nebo inertním materiálem a pluhování , - řízení motorových vozidel a obsluha stavebních strojů a mechanismů, pro které je držitelem oprávnění , - kontrolní prohlídky motorových vozidel, stavebních strojů a mechanismů před, v průběhu a po ukončení práce , - operativní zajišťování průjezdnosti, regulace a řízení dopravy v rámci výjezdů pro zajišťování BESIPu a neodkladných zásahů na silniční síti silnic I., II. a III. třídy , - pohotovost k výkonu zimní údržby, zajištění výjezdů , - prům.roční hrubá mzda 358 tis.Kč včetně odměn , - nástup dle dohody.. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s. - pracoviště jaroměř, Do Končin, č.p. 396, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , . Výroba - Výroba Montážní dělník 12 200 Kč Montážní dělníci elektronických zařízení OPERÁTOR/-KA VÝROBY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou. Nástup možný ihned. , , Náplň práce: montáž drobných součástek, letování., , Požadavky: manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost., , Zaměstnanecké výhody: dovolená navíc, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, benefitní systém Cafeterie., , Kontakt - paní Klimešová Miloslava, tel.: 491 511 404 (od 08:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: miloslava.klimesova@microtherm.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Microtherm cz s.r.o., K Drůbežárně, č.p. 178, 549 54 Police nad Metují. Informace: Miloslava Klimešová, +420 491 511 404(od08:00hod.do15:00hod.). Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič vysokozdvižných vozíků 24 600 Kč Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci OPERÁTOR/-KA SKLADU (4směnný provoz). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Čtyřsměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24600 kč, mzda max. 27300 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Kimberly-Clark, výrobce značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, hledá do 12hod. směnového provozu závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici: operátor skladu., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup dle dohody., , Pracovní náplň: práce v 4směnném provozu (12hod. směny) ve skladu materiálů a manipulace s výrobními odpady závodu; zajištění zásobování výrobních linek materiálem dle požadavků; zajištění nakládky a vykládky kamionů; práce s nejmodernějšími systémy skladového hospodářství., , Požadavky: platný průkaz obsluhy motorových vozíků a zkušenost s prací ve skladu výhodou, nikoliv však podmínkou; platný řidičský průkaz sk. B; flexibilita, přesnost, spolehlivost, odpovědnost a pečlivost; předpoklady pro týmovou práci. , , Zaměstnavatel nabízí: výhodné celkové odměňování a další finanční benefity - až 12.000,- Kč ročně do penzijního fondu, 8.400,- Kč ročně do životního pojištění, 2.000,- Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon; možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma; zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti s možností dalšího rozvoje., , Máte-li zájem pracovat v úspěšné a stabilní mezinárodní společnosti a máte požadované znalosti, zašlete svůj životopis na e-mail: jaromer.nabor@kcc.com. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - provozovna, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Spolek Živá voda na vysušeném mokřadu v praxi ukázal možnost návratu vody do krajiny.

Zdoňovské mokřady jsou nadějí pro návrat vody do přírody

V rybníku se prohánějí 
také desetikiloví kapři.

V rybníku se prohánějí také desetikiloví kapři

Piva za deváté kolo zůstanou v Náchodě

Náchodsko - Vítězem devátého kola TIP ligy Náchodského deníku se stal Petr Štec z Náchoda (NA0048), který získal 16 plusových bodů.

Bývalou družku napadl před dvouletým synem

Jaroměř - Uplynulou středu kolem poledne museli jaroměřští policisté do jednoho z bytů, kam násilím a po předchozích výhrůžkách vnikl dvaatřicetiletý muž a stejně starou bývalou přítelkyní začal slovně a fyzicky napadat před zraky jejich vyděšeného dvouletého syna.

Hořící tráva podpálila zahradní domek

Jezbiny - Jaroměřští profesionální a dobrovolní hasiči spěchali v pondělí odpoledne do ulice Hradecká, kde hořela tráva.

Požár lyské Kovony a hromadná nehoda v tunelu: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve dnech 15. a 16. října 2018.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT