„V současné době evidujeme narůst počtu zemřelých o 50 procent oproti běžnému provozu krematoria. Pracuje se na tři směny, což odpovídá kapacitě vytíženosti přibližně 75 procent,“ informoval předseda představenstva Krematoria Jaroměř Martin Soukup.

Ten zároveň dodal, že oproti Ostravě, kde kvůli velkému nárůstu nebožtíků museli vybudovat nové skladovací místo na těla zemřelých, však v Jaroměři zatím o takovém kroku neuvažují: „Naše chladící kapacita je stále dostatečná a tudíž nemusíme v souvislosti se stávající situací činit jakákoliv mimořádná opatření. Díky koordinaci a spolupráci s jednotlivými pohřebními službami se nám daří zvládat žehy a pohřby plynule a bez problémů."

Foto: HZS Královéhradeckého kraje
Kamion narazil v Třebechovicích do stánku u silnice