"Věříme, že čtenářům tato služba umožní pohodlně vracet knihy právě v této složité době a knihovníci pak budou moci knihy půjčovat dalším čtenářům bez zbytečného prodlení, protože služba je k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu," uvedla ředitelka náchodské knihovny Ivana Votavová

Co je vlastně bibliobox?

Bibliobox je velká kovová a bytelná schránka na knížky s vnitřním vozíkem, která umožní vrátit vypůjčené knihy, časopisy a ostatní dokumenty i když je knihovna momentálně zavřená. V horní části boxu je vstupní otvor, do kterého se vkládají knihy. Pod vstupním otvorem jsou zamykatelná dvířka, za kterými je speciální vozík na knihy. Aby se zamezilo poškození vracených knih, je dno vozíku usazeno na pružinách. Knihy tak padají vždy z výšky cca 20 cm.

Princip fungování

Pokud uživatel nechce vrátit půjčený dokument přímo do knihovny, vhodí jej do návratového boxu. Pověřená osoba je vyjme a vrátí je do knihovny. Je důležité upozornit na skutečnost, že pokud čtenář vloží knihu do boxu, ještě tím není vrácena. Její vrácení nastává až v situaci, kdy jej knihovní zaměstnanec zaeviduje jako vrácený – např. druhý den po vhození do boxu. Čtenář by si proto měl ověřit, zda k vrácení skutečně došlo, např. e-mailem či kontrolou čtenářského konta, a na případné nesrovnalosti ihned upozornit.

Také pokud má čtenář uhradit poplatky za pozdní vrácení, nevyhne se jim tím, že knihu vloží do návratového boxu. Bude je muset uhradit při osobní návštěvě knihovny. Poplatek za pozdní vrácení však přestane nabíhat ve chvíli, kdy je kniha zaevidovaná jako vrácená.