„Podporu lze získat buď na projektovou přípravu nebo na samotné stavební práce. Prioritu mají projekty uskutečněné v rámci Labské stezky, ale počítá se i s podporou Kladské stezky, akcí v okolí Rozkoše, Dobrušské větve, cyklotras číslo 14 a 22 nebo výstavby single trailů,“ vysvětluje mluvčí úřadu Michal Friček s tím, že projekty mohou být ukončené až v roce 2021.

„Jde nám nejen o podporu cestovního ruchu, ale především o bezpečnou každodenní dopravu občanů do zaměstnání, na úřady nebo za zábavou. Tímto způsobem můžeme odlehčit přetíženým silnicím a přeplněným parkovištím,“ říká krajský radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko.

Na výstavbu lze získat až čtyři miliony korun, na přípravnou fázi dva miliony. „Žádosti je možné podávat od 24. dubna do 13. května. O dotaci mohou žádat obce, města i dobrovolné svazky obcí, na jejichž území leží cyklotrasy dálkové nebo cyklotrasy, které na ně přímo navazují,“ doplňuje mluvčí. Vyhlášení dotačního programu musí schválit krajské zastupitelstvo na svém březnovém zasedání, stejně jako první změnu rozpočtu, která umožní jeho financování.