„K již fungujícím ordinacím praktických lékařů během měsíce listopadu přibudou další – a sice ordinace stomatologů a interního lékaře,“ informovala nás včera meziměstská starostka Eva Mücková.

Město Meziměstí získalo na jaře letošního roku dotaci ve výši 5,4 milionu korun z Ministerstva financí ČR. „K tomu samozřejmě patří i spoluúčast města, takže celkové náklady na tuto etapu rekonstrukce dosáhly přibližně 6,6 milionu korun,“ upřesnila starostka, která nechyběla na nedávném kolaudačním řízení.

„Ve druhém nadzemním podlaží objektu vznikly nové ordinace stomatologů, nová ordinace pro interního lékaře, který dosud vykonával svou praxi v Meziměstí ve velmi provizorních prostorách a samozřejmě i zázemí pro lékaře a také nová sociální zařízení,“ vyjmenovala Eva Mücková rozsah rekonstrukce v objektu někdejší zvláštní školy.

Bývalá zvláštní škola se mění ve zdravotnické zařízení

Nezbytnou podmínkou pro říjnové kolaudační řízení ve vznikajícím zdravotnickém středisku byla instalace výtahu – svislé plošiny, který bude sloužit především imobilním občanům a do budoucna snad i maminkám s kočárky.

„Práce probíhaly přesně podle harmonogramu. Do konce října byly prostory předány a proběhlo kolaudační řízení. Spolupráce se stavebním dozorem i technickým dozorem investora byla na velmi dobré úrovni, což napomohlo i včasnému dokončení celého díla,“ pochavluje si meziměstská starosta Eva Mücková.

Kolaudačního řízení se kromězástupců samosprávy a vedoucího odboru výstavby města Zdeňka Vídeně zúčastnilo i vedení firmy BSS, která tuto etapu rekonstrukce objektu prováděla. Přítomen byl i zástupce společnosti Elmon Petr Ptáček a dále zástupci SDH Velké Poříčí. „Vzácným hostem při kolaudaci byla poslankyně Zdeňka Horníková, která městu pomohla při získání dotace a kterou samozřejmě zajímalo, jak byly finanční prostředky zúročeny. Rekonstruované prostory se jí velmi líbily a určitě k nám zavítá ještě jednou, a to před zahájením provozu v těchto ordinacích,“ prozradila Deníku starostka města.

A co bude dít s objektem dále?

„Čeká nás ještě poslední etapa rekonstrukce, při níž by měly být dokončeny ordinace dětského lékaře a gynekologa, dále lékárna a samozřejmě bude také celý objekt také zateplen a získá novou fasádu. Vše ale záleží na získání dalších finančních prostředků, protože město nemá ze svých zdrojů na celou realizaci dostatek financí,“ uzavřela starostka.