„Završil se tak celý proces povolování stavby. Minulý týden ji povolil kraj, v březnu životní prostředí a nyní náš úřad, což byl poslední krok. Začínáme s tendry na demolice a archeologii a ještě letos vyjedou bagry. Jsem přesvědčen, že už nic nebrání tomu, aby byla stavba na podzim příštího roku zahájena,“ komentoval starosta Náchoda Jan Birke.

Krajský úřad vydal stavební povolení minulé úterý, odbor životního prostředí 31. března a městský úřad v Náchodě včera odpoledne. To poslední se týká zejména dotčených silnic třetí třídy, místních komunikací a cest a jejich přeložek, cyklostezek či přístupů na pozemky.

V létě by měly v trase obchvatu začít demolice, následovat bude archeologický výzkum a výběr zhotovitele, ke kterému by Ředitelství silnic a dálnic mělo přistoupit počátkem příštího roku.

„Délku tendru nelze odhadnout, proto počítáme se zahájením stavby v říjnu, listopadu či prosinci roku 2024,“ uvedl Luděk Zedník z Ředitelství silnic a dálnic.

Stavební povolení jsou zatím nepravomocná, případná odvolání by však podle Birkeho neměla proces zdržet.

Více o tématu "Ochvat Náchoda" zde:

Po desítkách let plánování a více než třinácti rocích příprav získal obchvat Náchoda klíčové stavební povolení od Královéhradeckého kraje.
Obchvat Náchoda má stavební povolení! Už v létě vše odstartují demolice objektů

„Máme dlouhou lhůtu na vypořádání námitek, vyvlastňování by také nemělo přinést prodlení. Jediné, co by mohlo stavbu zpozdit, je tendr na zhotovitele,“ uvedl Birke, podle kterého se nezdrží ani více než půlroční archeologický výzkum, který by měl začít v říjnu.

„Ze zákona má trvat sedm měsíců. Všechno na sebe navazuje,“ doplnil.

Podle krajského radního pro oblast dopravy a majetku Václava Řehoře byla příprava stavby obchvatu tak důkladná, že by ji případná odvolání neměla ohrozit.

„Bylo vzato v potaz velké množství připomínek od ochrany životního prostředí přes majetkové otázky po posuzování řady vlivů stavby na okolí. Je to komplexně připravené, myslím si, že by tam nemělo být, co napadat,“ prohlásil Řehoř pro Deník již minulý týden po vydání povolení od krajského úřadu a dodal, že obchvat by mohl být hotový v roce 2027 či 2028.

„Jde samozřejmě o odhad, ale pokud půjde všechno dobře, mohl by být dokončený za tři roky od zahájení stavby.“

Více než šestikilometrový obchvat povede severovýchodně od Náchoda. Od velké okružní křižovatky u Vysokova bude směřovat členitým územím přes Kramolnu k Dolní Radechové a přes údolí Radechovky bude stoupat k Babí, odkud bude klesat do údolí Metuje v Bělovsi.

V mu cestě stojí zhruba čtyři desítky objektů, z toho je šest rodinných domů. „Jsou tam i garáže, chaty, zahradní domky a různé přístřešky. Všechny zásadní demoliční výměry jsou vydané,“ uvedl Zedník.