Čtyřiadvacet měsíců. Tak dlouho měla trvat výstavba dělostřelecké tvrze Dobrošov na Náchodsku. S její stavbou se začalo 13. září roku 1937. Dělníky ze stavby pak „vyhnala“ Mnichovská dohoda ze září roku 1938.

A ani po 81 letech to nevypadá, že by se sem vrátili. Kraj totiž již několik let marně hledá firmu, která by tuto památku, kde za několik měsíců dělníci v hloubce od 20 do 39 metrů vytvořili 1750 metrů spojovacích chodem a 750 metrů podzemních sálů, zrekonstruovala. O prvotních plánech rekonstrukce Dobrošova se začalo mluvit v roce 2016. Od té doby hejtmanství marně hledá zhotovitele a třikrát už dostalo košem. Do prvního kola výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma. V druhém kole pak kraj obdržel pouze jednu nabídku, a to od uchazeče Gardenline s nabídkovou cenou 64,8 milionu korun bez DPH. Následně však tato firma oznámila, že z důvodů nedostatku kapacit od smlouvy ustupuje. Třetí tendr byl vypsán loňský rok v září. Přihlásila se firma Redomo, která výchozí částku překročila o více jak 24 milionů korun.

Teď kraj vypisuje řízení nové. „Veřejnou zakázku vyhlašujeme počtvrté za více jak 62 milionů korun. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, ale nejedná se o pevnou hranici maximální ceny. Firmy mohou podávat nabídky do 18. března do 9 hodin,“ okomentoval čtvrtý pokus krajský radní Václav Řehoř.

Podle správce pevnosti Dobrošov Richarda Švandy se má rekonstrukce týkat jak provozní budovy a senace objektů, tak i bezariérovosti v podobě výtahu. „Potíž však spočívá v tom, že se povětšinou jedná o podzemní práce, kde je velký problém s přesunem stavebních hmot. V poslední době je je také nedostatek stavebních firem. A to z důvodu, že je nyní velký stavební boom na povrchu. I proto se obávají vstoupit pod zem a žádné firmy se nehlásí,“ nechal se slyšet Richard Švanda, který je již za roky k datům zahájení rekonstrukce skeptický: „Nyní se hovoří o tom, že, pokud by bylo čtvrté výběrové řízení úspěšné, by se mohlo začít již letos k květnu. Rád bych tomu věřil.“

Ilustrační foto.
Nová DPH cenu jízdenek zřejmě nesníží

„Pevnost Dobrošov by si již velkou opravu zasloužila. Ale ne za každou cenu. Nechci se dostat do stavu, kdy se vybere firma, která sice opravy provede, ale nakonec se ukáže, že to je paskvil a pevnost bude kvůli reklamacím uzavřena ještě dlouhé měsíce po dokončeni rekonstrukce,“ dodal správce pevnosti Richard Švanda.

Prodloužení dotací

Ten předpokládá, že po vybrání vhodného zhotovitele bude dělostřelecká tvrz pro návštěvníky uzavřena přibližně dva roky. „Byl bych rád, kdyby to bylo co nejdříve, ale jak jsem již řekl, jsem už skeptický. Původně se předpokládalo, že se s rekonstrukcí začne v roce 2017. Pak se datum posunulo na rok 18 a teď se již píše rok 2019 a stále čekáme,“ nechal se slyšet Richard Švanda.

Podle nově vypsaného tendru se zdá, že k vybrání vhodné firmy je svým způsobem skeptické i samotné hejtmanství. To úspěšně požádalo Centrum pro regionální rozvoj o prodloužení evropské dotace z původního termínu 30. listopadu 2020 na 8. prosince 2021. Důvodem byla obava kraje z nedodržení termínu realizace zakázky. Královéhradecký kraj hodlá investovat do pevnosti Dobrošov dohromady více jak 94 milionů korun. Devadesát procent této částky pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž kraj celou investici předfinancuje.

Závod Winter Gladiator race v Josefově.
Gladiator race: Krev, pot, slzy a nové překážky

Tvrz Dobrošov
Stavba byla započata 13. září 1937 a po dokončení se měla skládat ze dvou pěchotních a dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže, minometné otočné věže a vchodového objektu.

Celkově byly postaveny tři objekty, vyrubány podzemní sály skladů a ubikací a chodby o celkové délce 1750 m. Celé podzemí bylo téměř z poloviny vybetonováno. Byly vyhloubeny šachty do všech podzemních místností pod všemi objekty a byla vyražena odvodňovací štola.