„Velká historická škoda jedné krásné technické budovy. Nedovedu si bez ní představit pohled, když sjíždíte do Police bezděkovským kopcem. Byl to dominantní industriální prvek města lemující hlavní ulici,“ díval se před několika dny na mizející zeď Jakub Pokorný. „Přežila všechny možné režimy, obě světové války a teď musela zmizet kvůli tomu, aby ustoupila nějaké montované hale - to je na tom to nejsmutnější,“ lituje, že se majitel nepokusil alespoň část zachránit.

Záchrana nebyla možná

Podle majitele objektu se ale zachránit nedala. Z rozhodnutí statika se dle jednatele firmy Petra Hauka musela odstranit. „Dnes byla demolice ukončena, už se to jen začišťuje,“ uvedl Petr Hauk. „Je mi to také líto, ale statik jednoznačně řekl, že vzhledem k poškození nosných a střešních konstrukcí požárem, byla budova narušená natolik, že se muselo přistoupit k demolici všech zdí. Bourání bylo nevyhnutelné,“ říká Petr Hauk.

To si ale mnozí místní nemyslí. „Myslím si, že jsou u nás i jiné budovy, které byly v daleko horším stavu a podařilo se je zachránit – například Walzlovka v Meziměstí,“ říká Jakub Pokorný, který se věnuje prezentaci ochrany kulturního dědictví, takže má k této problematice blízko. Zmiňovanou Walzlovkou naráží na mnohem veselejší osud někdejší tkalcovny, která chátrala dokonce od roku 1940, než se proměnila na víceúčelové Centrum Walzel s bowlingem, střelnicí, posilovnou a vyhledávanou restaurací.

Z právě ukončené demolice neměli radost ani na polické radnici. „Architektonické ztvárnění průčelní fasády původního výrobního objektu byl významný odkaz jak na vlastní průmyslovou architekturu přelomu 19. a 20. století, tak jako odkaz na významného polického občana, továrníka a starostu města – Viléma Pellyho,“ reaguje vedení města na stavební změny. „Jakkoliv chápeme odstranění průčelí výrobního objektu jako nutnost vyvolanou devastujícími účinky požáru a hasebního zásahu, nemůžeme nevyslovit výrazné politování nad úplným odstranění významného prvku místní průmyslové architektury.“

Jak včera pro Deník uvedl Petr Hauk, aktuálně otázku připomínky na původní podobu továrny řeší ve spolupráci s architektem. „Zajímali jsme se o historii objektu, jak vypadal za doby továrníka Pellyho. Na frak už ale továrna dostala za éry socialismu, takže debata byla v podstatě o tom, jestli zachovat čtyři sloupy nebo nezachovat,“ naráží Petr Hauk na výtky některých místních, že zmizí vstupní portál. „Nakonec jsme se rozhodli, že až bude postavena nová hala, tak uděláme odkaz na původní podobu, jak fabrika vypadala a jak se v průběhu času měnila,“ prozradil Petr Hauk, a dodal, že sloupy, které byly dominantním pohledovým prvkem se zachovaly. „Byly složeny z několika betonových segmentů, takže bychom je tam ve finále mohli vztyčit. Nevím ale jak to bude vypadat, když před moderní budovou budou stát čtyři sloupy,“ nechá posoudit architekta Petr Hauk, který ani sedm měsíc po požáru nemá oficiální zprávu, co bylo jeho příčinou. „Vyšetřování požáru ještě nebylo ukončeno, stále na něm spolupracují vyšetřovatelé hasičů a Policie ČR. Očekáváme, že výsledky bychom mohli uveřejnit v následujících týdnech,“ předpokládá mluvčí hasičů Martina Götzová a připomíná, že výší škody 100 milionů korun se jednalo o jeden z největších požárů v novodobé historii krajského hasičského sboru za posledních dvacet let.

Hrůza, atomový kryt?

Emoce mezi místními vzbudila i vizualizace nového objektu. „No to je hrůza, atomovej kryt,“ komentuje plánovanou podobu Ondřej Sobotka. Jiní už se s novou realitou smířili. „Taková je doba, je jasné že se stále nedají upravovat staré prostory. Lepší než to nechat ladem a stavět na zelené louce,“ soudí David Líbal. Jednatele firmy Petra Hauka mrzí urážky a výpady, které se na firmu kvůli demolici snášejí. „Chápeme, že tím zcela měníme charakter stavby a okolí, ale málokoho zajímá v jakém stavu se nachází protější budova bývalého Kovopolu,“ poukazuje na šedivě smutný objekt na protější straně silnice. To nově postavený objekt bude mít nepřehlédnutelnou podobu. „Jedná se o speciální fasádu objednanou na zakázku z Rakouska. Budou ji tvořit obkladové desky s celoplošným potiskem. Grafický návrh vychází z přírodních motivů typických pro oblast Broumovska,“ popisuje návrh vnějšího opláštění.

Město jako účastník stavebního řízení uznává snahu autora návrhu snížit negativní dopad monolitického bloku použitím grafických reliéfů, ale vyobrazení skalních útvarů z nedalekých pískovcových měst budí rozpaky. „Jako logičtější bychom namísto naivizujícího ztvárnění fauny a skalních objektů ze vzdálenějších oblastí regionu vnímali použití motivu, jež má spojitost s městem,“ zaznělo názor z radnice.

Jak nakonec bude nová hala vypadat se uvidí už za pár měsíců. Dokončení stavby je plánováno na konec dubna 2021.