Celodenní program bude zaměřen na stravování pravěkých lidí. Zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku na mamuta nebo výrobu obilné placky od mletí obilí mezi kameny, přes namíchání směsi až po samotné upečení placky.

Návštěvníci se mohou těšit i na cyklus přednášek a komentované prohlídky (v 10 a ve 14 hodin) na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu v Náchodě v Hurdálkově ulici (vedle kina Vesmír).