Návštěvníci si například otestovali mušku při střelbě ze samopalu na elektronický terč, prohlédli polní nemocnici nebo plně vybavené chemické vozidlo, která se používá při zamoření. Během několika ukázek navíc liberecká posádka předvedla postup, jak se vůz zasažený chemickou látkou dekontaminuje.

Součástí celodenní akce byly rovněž divácky atraktivní ukázky práce psovodů z Grabštejna a beseda s účastníkem zahraniční mise. Nechyběli ani nejrůznější druhy zbraní, které si zájemci mohli zblízka prohlédnout. „Přišlo se podívat šest škol, zájem byl veliký. Stejně tak ukázky pro veřejnost sledovalo hodně lidí,“ uvedll nadpraporčík Stanislav Krajczy.

Na dni s armádou se tradičně představili také jilemničtí skauti ze Střediska Jestřáb. V jejich „stánku“ návštěvníci obdivovali polní kuchyni, sanitku a radiostanici.