Ty nejmenší z prvního stupně se po první hodině ve třídě, kde si připomenuly jak se chovat v přírodě, vydali na vlastivědnou vycházku do bývalé cihelny, jejímž vyvrcholením bylo opékání špekáčků. Ty starší se ještě vydaly na poříčské letiště, kde si měly možnost prohlédnout letadla z místního Aeroklubu. Žáci druhého ročníku si na úvod poslechli besedu geologa a paleoklimatologa Daniela Nývlta na téma „Antarktida a změny klimatu“, kde se blíže seznámili s prostředím na jižním pólu a způsobem zkoumání polární přírody našimi vědci na české stanici na ostrově James Ross.

Další program pro ně následoval v okolí poříčského letiště, kde na zhruba dvoukilometrovém okruhu bylo připraveno osm stanovišť a úkolem čtyřčlenných družstev bylo správně odpovědět na otázky z oboru ekologie, topografie, geografie a historie svátku Dne Země, které pro ně připravili učitelé společně s žáky deváté třídy. Odpovědi byly bodovány a tak se každý snažil předvést co nejvíce znalostí pochycených při vyučování.

Někteří žáci zkusili i své literární nadání a pokusili se vytvořit hymnu pro naši Zemi. Zde je malá ukázka nápadů sedmáků Jirky, Ládi, Ondry a Matěje: „Planeta je krásná věc, za záchranu stojí přec, my s ní silné pouto máme, my svou planetu nedáme.“

Celá akce se ke spokojenosti všech vydařila, děti si užily slunečné dopoledne v přírodě na zdravém vzduchu a ještě si přitom osvěžily znalosti ze školních lavic.

(Jiří Mach)