Město proti tomuto nešvaru bojuje už dlouhá léta. „Na exponovaná místa, zvláště tam, kde si hrají děti, jsme instalovali tabulky s tím, že tam je vstup se psy zakázán. Na řadě míst po městě jsou instalovány odpadkové koše, u kterých jsou k dispozici igelitové sáčky, do nichž není problém výkaly nabrat a zahodit do koše. Nic však nezabírá a část majitelů psů se s úklidem nezatěžuje," říká starostka Ida Jenková. Napadlo ji proto, zda by se do boje proti psím exkrementům nezapojily i děti. Nadnesla svůj nápad učiteli výtvarné výchovy na umělecké škole Jaroslavu Soumarovi, jehož téma zaujalo a pustil se s dětmi do práce.

Do práce s elánem

Děti navštěvující výtvarný kroužek se tak pustily s elánem do práce a bez omezení a dle své fantazie začaly malovat obrázky, jejichž záměrem bylo přimět majitele psů, aby po svých pejscích uklízeli jejich výkaly.

„Nápad starostky se nám hodil do výuky, jelikož jsme právě probírali obraz a jeho stavbu. A tak jsme se pokusili vytvořit cedulky upozorňující na problematiku psích exkrementů. Děti téma zaujalo a začaly spontánně fixem kreslit obrázky. K tomu si vymyslely i slogany, jak na problém vtipně a výstižně upozornit," líčí Jaroslav Soumar.

Všechny děti práce bavila a při výrobě se prý všichni hodně nasmáli. „Potom jsme obrázek přenesli do počítače, kde se vybarvily a graficky upravily. V konečné fázi nám pomohly firmy z města, jež obrázky vytiskly, aby vydržely venku, a zhotovily tabulky, na které se obrázky nalepily," dodává Soumar. Na výrobě se podílely děti už od pěti let věku, a tak text není vždy pravopisný a vzhled písma vzorový. Avšak i tak podle Soumara alespoň zaujme.

Výtvory zaujaly

Když bylo dílo hotové, děti vzaly obrázky a šly je se svým učitelem rozmístit po městě. Zaměřily se především na sídliště, parky a dětská hřiště. A co vytvořily, zaujalo všechny kolemjdoucí.

„Je to chvályhodné, že proti tomuto nešvaru začaly bojovat i děti a jejich výtvory jsou úžasné," chválila iniciativu svorně skupinka žen středního věku, která prohlížela obrázek u hřbitovní zdi. „Mně to také vadí, když musím neustále koukat, kam šlapu. Mám doma také pejska, ale jsem zvyklá vždy po něm uklidit," dodala ještě jedna z žen.

„Snažíme se na tento nešvar dohlížet, ale když nás majitelé psů vidí, tak jdou a uklidí to. A nebo rychle zmizí. Tento přestupek se těžko dokazuje. Když nikoho nechytnete přímo při činu, tak ho nemůžete ani postihnout. Snažíme se dělat namátkově akce v době, kdy lidé chodí psi venčit. Málo kdy však někoho chytnete. Když se to podaří, snažíme se mu nejprve domluvit, ale když to někdo dělá opakovaně a ještě je arogantní, přikročíme k blokové pokutě. Dalším problémem jsou volně pobíhající psi, když se potulují po městě delší dobu," postěžoval si strážník městské policie Jaroslav Valchař.

Náklady na úklid psích výkalů jsou přitom značné. „Poplatky, které za psy vybíráme, je v žádném případě nepokryjí. Ač v těchto případech problémy nemáme a neplatičů, kteří se poplatek za psa zdráhají uhradit, je minimum," doplnila Jana Hlaváčková z finančně správního odboru polického městského úřadu.