Názorné vyučování je jednou z nejefektivnějších metod současné pedagogiky a zejména v environmentální výchově má své nezastupitelné míst,“ říká Václav Nýč ze ZŠ Komenského Náchod.


Obrázky, fotografie, počítačové programy a další, často opravdu skvělé pomůcky, kontakt nenahradí. A poznat živočicha či rostlinu jen podle obrázku, bez přímé zkušenosti, často ani nejde. Avšak právě kontakt je na kroužkování nejdůležitější. „Děti sice na chycené ptáky sahat nesměly, i tak mě však vždy baví pozorovat jejich údiv, který následuje po zjištění, jak nádherní ptáci jsou i v té naší, středoevropské přírodě,“ říká Nýč.


Samotnému kroužkování ale tentokrát nepřálo počasí. Bylo totiž hezky a ptáci v takovémto počasí nastraženou síť mnohem lépe vidí. „I přesto v síti skončili budníček větší i menší, pěnice hnědokřídlá i černohlavá, několik modřinek, ale největším hitem letošního kroužkování byl králíček ohnivý, spolu se svým příbuzným králíčkem obecným náš nejmenší pták,“ prozradil nám pedagog.


Kromě blízkého seznámení s těmito druhy měly děti možnost pozorovat celý průběh kroužkování. Od vymotání ptáka ze sítě, přes jeho změření až po samotné kroužkování. „Žáci se také dozvěděly, že nejde o zábavu, ale o činnost, která přinesla ornitologům řadu poznatků ze života ptáků, které by bez kroužkování nikdy nezjistili,“ ohlédl se za ornitologickou „hodinou“ Václav Nýč.