Jazykové rozdíly děti řešit nemusely

Na úvod byla pro polskou návštěvu připravena hudební pohádka s názvem „Čerti a čertíci“, kde samozřejmě hlavními aktéry byly děti z MŠ Hronov. Polské děti i jejich paní učitelky byly nadšeny a nikomu ani nevadila jazyková bariéra.

Po koláčích se jen zaprášilo

Po pohádce se děti přesunuly do třídy Hvězdiček, kde pro ně bylo připraveno vánoční tvoření kde při poslechu českých vánočních koled společně vyráběly svícny, vánoční ozdoby a vánoční přáníčka. nechybělo ani občerstvení - vzhledem k tomu, že tato vzájemná setkání probíhají již třetím rokem, tak zde vědí co mají polské děti nejraději a tak po koláčích a koláčcích se jen zaprášilo, ty jsou jejich oblíbeným pokrmem.

Zbytek volného času děti využily k různým herním aktivitám, kde si se svými kamarády společně pohrály a nikomu vůbec nevadila jazyková rozdílnost tu děti neřeší a domluví se v každé situaci.

Polští kamarádi si domů odvezli vlastnoručně vyrobené svícny (na snímku) a jiné vánoční ozdoby, drobný dárek a úsměv na tváři. Po nástupu do autobusu všem ještě zamávaly a společně si slíbili, že se na jaře opět sejdou znovu. (jim)