Čím mladší dítě, tím méně peněz. Caparti z prvních stupňů od rodičů dostávají většinou padesát korun na měsíc, výjimkou jsou děti, které mají padesátikorunu kapesného každý týden. A za co utrácejí? Většinou si peníze dlouhou dobu šetří a poté je najednou utratí za dárky pro své rodiče nebo další příbuzné, to když se blíží Vánoce nebo narozeniny. Některé si dokáží něco „ulít“ stranou, aby si koupily každý měsíc například nějaký dětský časopis.
Ti starší, kteří už navštěvují druhý stupeň základních škol, mají peněz více, nebo naopak nemají peníze žádné. Jejich kapesné se pohybuje od dvou set do pěti set korun a často mají rodiče také bohatší Vánoce, nebot i tyto děti šetří svým rodičům na dárky.


Najdou se mezi nimi však i tací, kterým jejich kapesné moc dlouho nevydrží. Mají každý týden sto korun, ale spokojeni by byly s dvěma stovkami. Osmáci a deváťáci, hlavně se to týká chlapců, si šetří peníze na tak zvanou „kalbu“, během níž koketují s rozličnými alkoholickými nápoji. Ti by většinou chtěli mít kapesné nejvyšší. Zpravidla ale nemívají žádné a peníze si musejí tvrdě odpracovat doma na zahrádce nebo na nějaké letní brigádě.
Menší i větší děti utrácí zbývající kapesné za nové filmy v kině, za kredit do mobilních telefonů nebo za jídlo ve školních kantýnách.