V rámci projektu, který se uskutečňuje v programu Škola pro udržitelný život, provedou žáci ve spolupráci se zaměstnanci úřadu celkovou obnovu parku u fotbalového hřiště.

Zkrášlí park

„O park se v posledních mnoha letech téměř nikdo nestaral. Po jeho rekonstrukci by se v něm měla objevit dvě odpočívadla s lavičkami a spousta nových rostlin,“ prozradila ředitelka školy Helena Martincová. Dodala, že na zaměstnance úřadu čekají terenní práce, instalace laviček a pokládání dlažby. Školáci spolu se zahradnicí pak vysázejí rostliny, upraví ručně terén a zasejí trávník. „Práce se dětem opět promítnou také do vyučování. Chystáme besedy, semináře i praktická cvičení s odborníky na téma zeleň a parky v obcích,“ sdělila Martincová.
Pokud vše půjde tak jak má, zrekonstruovaný park by se měl dočkat slavnostního otevření v září při pouťovém posezení před školou. Možná při této příležitosti dostane navíc i nové pojmenování. Podle slov ředitelky se uvažuje o tom, že by v jeho prostorách mohla být v budoucnu umístěna pamětní deska letce kapitána Václava Foglara, který bojoval za 2. světové války v anglické armádě a patří bezesporu mezi významné rodáky.

Obec kvete

Machovští školáci nejsou , co se týče zkrášlování míst v obci, žádnými nováčky. V rámci projektu Škola pro udržitelný život, který podporuje rozvoj komunitního života v obci, se podíleli již na třech akcích. „Při rekonstrukci náměstí jsme upravili zahrádku před školou a hřiště pro děti z mateřinky, dále jsme se podíleli na generální opravě studánky pod Borem a loni jsme k nepoznání změnili pomník padlých v 1. světové válce,“ pochlubila se Helena Martincová. Dále uvedla, že pokud škola získá finance i v příštím roce, rádi by dokončili úpravu obou parků podél veřejné kumunikace nebo by na školním pozemku začali s vytvářením ekoareálu pro výuku přírodopisu i pro bádání v jiných předmětech.