Jakou roli hraje prezident v otázce solidarity a sounáležitosti? Patří solidarita do politiky? V duchu těchto a dalších podobných otázek se nesl návštěvnicky atraktivní panel, který v zaplněném klášterním sále Dřevník přivítal pětici kandidátů na hlavu státu: Pavla Fischera, Marka Hilšera, Danuši Nerudovou, Petra Pavla a Josefa Středulu.

„Prezident má za úkol reprezentovat celou zemi. Nezastupuje jenom své voliče, má si najít cestu k těm, kdo ho nevolili. Musí být připraven naslouchat těm, kdo mají odlišné názory. Bez dialogu vzájemnost není. A kde je vzájemnost, tam se lépe daří solidaritě. Tradičně se říkává – pomož si a bude ti pomoženo. Solidarita nepotřebuje nutně stát, má se odehrávat mezi občany. A právě k tomu může přispět politik. Na položenou otázku proto odpovídám: ano, solidarita patří do života lidí a patří i do politiky,“ reagoval na zvolené téma Pavel Fischer.

„Pocity solidarity a sounáležitosti nás jako lidské bytosti naplňují pozitivními emocemi. V takové situaci si dokážeme uvědomit, že nás cosi spojuje, a jsme ochotni více spolupracovat. Přál bych si, abychom to jako společnost zažívali častěji. Abychom se vůbec více radovali. Ze svobody a z příležitostí, které díky ní máme, ale i z jistoty, že nám někdo pomůže, když to budeme potřebovat. Pocit bezpečí je nesmírně důležitý. Politici – a prezident zejména – mají v tomto nezastupitelnou roli. Hlava státu má jít příkladem, zajímat se o ty, kteří se cítí ohroženi, a zastávat se jich. Štvaní jedněch proti druhým, nálepkování a brnkání na strunu předsudků nás jako společnost i jako stát nesmírně oslabuje. Nechci, abychom byli jako ty Svatoplukovy pruty,“ myslí si Marek Hilšer.

První listopadový týden pokračovaly v broumovském klášteře 9. Broumovské diskuse. Součástí programu byl i panel prezidentských kandidátů. V zaplněném klášterním sále debatovala pětice kandidátů na hlavu státu: Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová,Zdroj: Jaroslav Winter

V podobném duchu mluvila i Danuše Nerudová. „Prezident je symbol. Vládne nejen ústavou svěřenými pravomocemi, ale také silou svého slova a svými činy. Chtěla bych naší zemi znovu připomenout, kolik věcí můžeme změnit, když politici nebudou rozsévat nenávist, ale naopak budou probouzet to nejlepší v nás. Považuji za důležité podporovat aktivní i zastávat se nejslabších. Chci být lidem oporou a přinášet naději, že zvládneme i těžké časy. Vždyť tyto pozitivní vlastnosti jsou lidem v naší zemi vlastní. Zažili jsme to při tornádu, povodních, když jsme šili roušky nebo ubytovali ženy a děti z Ukrajiny. Ten skrytý pocit sounáležitosti a solidarity se objeví a má moc přebít i to, co se zdálo být nepřekonatelným příkopem,“ říká Danuše Nerudová.

Solidarita je podle slov zúčastněných kandidátů na prezidentské křeslo klíčová pro budoucnost naší země. Připomínat si ji musíme i v nejvyšších patrech politiky. Prezident by v tom měl jít příkladem – naslouchat zranitelným a upozorňovat na jejich problémy.

„Nevyslyšená frustrace je často příčinou vzestupu politického zla. Lidé nesmí mít pocit, že se na ně zapomíná. Stávají se pak snadným terčem politiků, kteří na složité problémy nabízí jednoduchá řešení, a pro svůj volební zisk společnost co nejvíc rozdělují. Hlava státu by měla zároveň připomínat solidaritu vůči lidem, kteří za našimi hranicemi nemají takové štěstí nebo se dostali do potíží. Nikdy totiž nevíme, kdy budeme pomoc potřebovat sami. V posledních krizích jsme ukázali, že umíme stát při sobě a pomáhat si. Válka na Ukrajině, energetická krize nebo klimatická změna, se týkají každého bez ohledu na vzdělání nebo příjmy. Čelit jim nejlépe budeme, když půjdeme stejnou cestou za společným cílem. K tomu je ale potřeba, aby každý chápal, proč zrovna touto cestou a zrovna za tímto cílem. A to musí politici vysvětlovat,“ soudí Petr Pavel.

První listopadový týden pokračovaly v broumovském klášteře 9. Broumovské diskuse. Součástí programu byl i panel prezidentských kandidátů. V zaplněném klášterním sále debatovala pětice kandidátů na hlavu státu: Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová,Zdroj: Jaroslav Winter

„Měli bychom se ptát, jak v rámci regionu můžeme pomoci například s nedostatkem zdravotní péče, s nedostatkem pediatrů… Cítím jako povinnost se ptát, jak zabezpečit dobrý život v regionu. Je povinností prezidenta jezdit mezi lidi a ptát se, jak se jim žije,“ míní Josef Středula.

Všechny tři hlavní panely živě přenášela Česká televize a záznam panelů je možné zhlédnout i zpětně v archivu iVysílání České televize.

Broumovské diskuse pokračovaly Komorní rozmluvou, jejímiž hosty byli Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel organizace Post Bellum, a ukrajinská lékařka Olga Myronova. Broumovské diskuse uzavřela komentovaná prohlídka vybraných kostelů tzv. broumovské skupiny.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha, Důvěra a porozumění, Hodnoty a společnost.

Kateřina Ostradecká, Michaela Plchová