V souvislosti se stavbou obchvatu České Skalice se hovoří o vyvlastnění provozovny sběrných surovin, které blokují dostavbu obchvatu. Jaký máte názor na vyvlastnění? Nezavání to manýry minulosti?
Bezpečnost lidí a jejich života, zlepšení životního prostředí, bezpečnost a plynulost dopravy: to jsou je některé argumenty veřejného zájmu, ve kterých by mělo být možné nadřadit určité postupy a právní úkony soukromému vlastnictví. Příkladem je dálnice D11 a obchvat České Skalice.

Co se bude dít s budovami na bývalých hraničních přechodech, které zejí prázdnotou?
Kraj měl možnost převzít hraniční budovy na stole, ale podmínky za, kterých by je měl provozovat, nebyly pro kraj výhodné. Vhodnou náplň by pro ně mohly najít spíše obce.

Jistě dobře znáte Ratibořice a jste informován o katastrofálním stavu hospodářských budov, které jsou na seznamu památek. Mohl by se kraj více angažovat v jejich záchraně?
V záchraně historickým památek v Ratibořicích ná klíčovou roli především stát. Kraj podporuje rekonstrukce a opravy kulturních památek na svém území prostřednictvím každoročně vypisovaných grantů. Příjemci těchto peněz mohou být také občanská sdružení, která v Ratibořicích působí.

V likvidaci pivovaru v Hradci Králové a překoupení budov do majetku Královéhradeckého kraje jsou dost dlouhé stíny. Dáte tyto počátky a celou přestavbu prověřit?
Nové vedení kraje se nyní potýká v souvislosti s hradeckým pivovarem s jeho provozem a případnými púroblémy, které jsou s ním spojené. Proč zanikl hradecký pivovar prověřovat nebudeme. Projekt proměny hradeckého pivovaru v sídlo kraje jsem nikdy nepovažoval za dobré řešení pro Královéhradecký kraj.

Je dnes už bývalý člen sociální demokracie Miloslav Mrština, spojený s kauzou nevěstince v hotelu Vyhlídka v Náchodě vašim přítelem? Mluvili jste spolu o této věci?
Blízké přítelské vazby nás nikdy nespojovaly. O této věci jsme spolu nemluvili.

Město Jaroměř má problémy s nevyužitými armádními objekty v Josefově. Zastupitelé by byli nakloněni tomu, aby v nich vznikla věznice. Občanům se to ale nelíbí. Můžete jako hejtman zaujmout k této věci postoj?
Josefov jsem několikrát navštívil: jde o skutečný unikát. Využití tohoto areálu vhodným způsobem je potřebné a najít vhodný projekt nebude snadné. Několik záměrů již Josefov podle mých informací minulo. Při hledání případných projektů, které by Josefov oživily, bude jistě nezbytná veřejná diskuse. nyní nemohu posoudit, zda právě věznice je tím nejvhodnějším objektem: má jistě své klady i zápory.


Zastupitelé Náchoda v pondělí 23. února schválili prodej pivovaru liberecké firmě LIF, přestože měla o 35 milionů nižší nabídku než společnost Holba. Domníváte se, že to bylo rozumné?
Toto rozhodnutí nepovažuji za správné a za šťastné. Domnívám se, že způsob prodeje náchodského pivovaru, tak jak jej mohu sledovat, neproběhl zcela standardně. Náchodský pivovar - je největší v kraji - považuji za krajské "rodinné stříbro". Jeho značka kraj může významně reprezentovat a je důležité, aby neztratila lesk a spíše posilovala svou prestiž. Chápu, že proto náchodská veřejnost pozoruje prodej tohoto podniku s rozpaky.


Co vás vedlo k tomu, že jste usiloval o funkci hejtmana
Již v minulém volebním období jsem byl krajským zastupitelem. Mezi komunálními politiky za sociální demokracii jsem měl dobré zkušenosti s řízením obce třetího stupně. Mojí výhodou je, že nepocházím z krajského města a znám mentalitu lidí z oblasti, která se potýká se svými specifickými problémy.


Co pokládáte za důležitější na trase Hradec – Broumov? Můžete stanovit pořadí? 1.Obchvat Jaroměře, 2.Obchvat Č.Skalice , 3. Obchvat Náchoda , 4. Obchvat Hronova, 5. Třetí stoupací pruh na Pasa
1. Obchvat české Skalice 2. O. Náchoda 3. stoupací pruh na Pasa 4. O. Jaroměře S tím, že bych všemu mohl předřadit dotažení dálnice D11 nejlépe až na hranice s Polskem.

Myslíte si, že existují nějaká odvolání ve stavebním řízení, které by pan Pacák, pracovník krajského úřadu, rozhodl ve prospěch stavebních úřadů a nesmetl ze stolu vrácením nebo zamítnutím? Tak to totiž tvrdí ve svých školeních, které provádí v pracovní době.
Krajští úředníci, kteří mají na starost výkon státní správy, se musí řídit především českými zákony. V jejich duchu musí být také vedena jejich úřední rozhodnutí. Vedoucího Pacáka považuji za jednoho z největších odborníků ve svém oboru.


Pane hejtmane!!! Těšíme se na Vaši návštěvu na zastupitelstvu v České Skalici 16.3.2009.Vaše přítomnost je velmi nutná a ještě nutnější konečné a pozitivní řešení dokončení obchvatu města. Je Váš slib o dořešení problému obchvatu závazný? Neumím si představit co by se stalo, kdyby zase zůstalo u slibů a řešení nebylo. Pokud víte již nyní něco nového, dělte nám to. Děkuji!!! Jiří Vít, místopředseda sdružení "Za obchvat České Skalice".

Na zastupitelstvo České Skalice se chystám a chci na tomto fóru obyvatelům tohoto města vysvětlit postup, na jehož konci má být právě dokončení obchvatu. Kraj je připraven se na tomto řešení finančně podílet. Více v předešlé odpovědi.

Obchvat České Skalice je stále v nedohlednu. Bude stanoven konečný termín jednání s Jirouškovými a nástup radikálního řešení v souladu se zákonem?
Po svém nástupu do hejtmanské funkce jsem jasně deklaroval, že urychlené zprovoznění obchvatu České Skalice patří mezi zásadní priority. Absolvoval jsem nesčetná jednání k vyřešení tohoto problému: včera jsem se setkal s ministrem dopravy, již dříve s náměstkem ministra dopravy, generálním ředitelem ŘSD, zástupci majitelů sporných pozemků či zástupci českoskalické samosprávy. Jsem přesvědčen, že doprava bude do konce letošního roku míjet českoskalické centrum po této dopravní stavbě. Preferuji dokončení této stavby v původní trase.

Stejně jako v jiných okresech republiky, také na Náchodsku se zvýšila nezaměstnanost, zejména pak na Broumovsku odkud pocházíte. Máte recept na její snížení?
Vím, že poměrně vysoká nezaměstnanost trápí Broumovsko dlouhou dobu a dopady ekonomické krize situaci spíše zhorší. Oceňuji stabilitu největší broumovské firmy Veba. V Broumově je kraj druhým největším zaměstnavatelem - mám na mysli nemocnici. Inicioval jsem vznik jakési kuchařky, která by měla nabídnout určité recepty či řešení, jak by mohl kraj jako instituce pomoci snížit dopady finanční krize na své obyvatele.

Oblastní nemocnice v Náchodě se topí v dluzích. Co je podle vás příčinou tohoto stavu, pomůže ji kraj.
Finanční ztráta náchodské nemocnice je kumulovaná za několik let a je otázkou, proč tuto situaci neřešil kraj již dříve. Rozhodně to souvisí s tím, že zastupitelé dříve neměli dostatečnou kontrolu a informace o stavu krajských zdravotnických zařízení v holdingu. Tento problém jsme odstranili a hospodaření nemocnic bude nadále transparentní. Garantuji, že kvalita poskytované zdravotnické péče zůstane zachována a kraj zajištění ekonomické stability této nemocnice pomůže.

Rozvoji regionu Broumovsko brání, mimo jiné, špatná dopravní dostupnost. Již několik let je požadováno řešení problému přes Pasa a rekonstrukce silnice v Teplicích n.M. Samostatnou kapitolou je zákaz zimní údržby chemickou cestou. Budete se osobně zasazovat o řešení těchto problémů a zlepšení nelichotivého stavu silnic na Broumovsku?
Můj zájem o řešení problémů Broumovska je velký a znám je z vlastní zkušenosti. Připravuje se vybudování třetího přídavného pruhu přes Pasa, který by měl pomoci ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy především v zimních měsících. Zpracovává se projektová dokumentace a akce bzde zařazena mezi krajské dopravní priority v následujících dvou letech. V posledních letech považuji zimní údržbu za dostatečnou, nicméně v některých regionech svazují ruce silničářům zákonné normy.

NEUPRAVENÝ ROZHOVOR ZDE