Nabídka v regionu nejen pro kulturní, ale i sportovní vyžití pro všechny generace i celé rodiny je opravdu pestrá. Především lze společně nasávat vánoční pohodovou atmosféru.

V Broumově na Mírovém náměstí se budou čtvrtou adventní neděli od devíti hodin konat trhy. Pro některé to jistě bude poslední příležitost k nákupu dárků. Po ukončení trhů bude od 18.00 hodin možno zaposlouchat se v sále informačního centra do České mše vánoční „Hej mistře" od Jana Jakuba Ryby, kterou zazpívají Pražští katedrální sólisté.

V klášteře můžete čekat na Ježíška

Na Štědrý den si pak bude v Broumově možno zkrátit čekání na Ježíška prohlídkou benediktinského kláštera, která od 13.00 hodin nabídne neopakovatelnou vánoční atmosféru. „Na Štěpána do kláštera," pak vyzývají zájemce o Svatoštěpánskou prohlídku osvětleným a nazdobeným klášterem. Uskuteční se 26. prosince od 15.00 hodin.

Na první svátek vánoční si bude možno protáhnout tělo, a to při „Vánočním výšlapu", který začíná v 10.00 hodin na křižovatce v Martínkovicích. Zavede na Chatu pod korunou, kde bude možno opéci si špekáčky a zazpívat si vánoční koledy.

Na Zlatou neděli 22. prosince nabídne bohatý kulturní program městys Velké Poříčí. Od 15.30 bude pod vánočním stromem zpívat pěvecký sboreček Poříčský Beránek z místní mateřské školy. Od 16.00 a od 17.00 bude možné shlédnout živý Betlém, který v novém nastudování připravilo náchodské Déčko. Po celou dobu budou zájemcům nabízet místní skauti Betlémské světlo.

Malí hokejisté budou bojovat o pohár

V Hronově na zimním stadionu se bude na zlatou neděli konat 7. ročník turnaje v minihokeji třetích tříd. „Letošní ročník nabídne řadu výborných týmů, mezi kterými budou například hokejisté z HC Sparta Praha, Královští lvi z Hradce Králové, Draci ze Šumperka a další silní soupeři. Po vyhlášení vítězů se nad ledovou plochou rozzáří tradiční ohňostroj," uvedl pořadatel Jiří Petr z HC Hronov.

V Jaroměři připravili na Zlatou neděli pro děti loutkovou pohádku „Kašpárek a chytrá princezna". Ta se odehraje v Boučkově loutkovém divadle od 13.30 a od 15.00 hodin. Štědrý den v Jaroměři bude možné strávit dokonce v podzemí. Za tajemstvím vánočních katakomb pevnosti Josefov mohou vyrazit celé rodiny.

Na návštěvníky Josefova čekají prohlídky podzemních chodeb ozvláštněné návštěvou obvykle nepřístupných míst a za přítomnosti uniformovaných vojáků. Připravena je rovněž rodinná hra nazvaná „Hledání tajemství vánočního podzemí", pro rodiče a děti budou připraveny úkoly související s vánoční tématikou a starými vánočními zvyky. Zimní chlad zaženou ohně planoucí v krbech kasemat a čaj zdarma. První prohlídka začíná v 9.00 a poslední ve 13.00 hodin.

V Náchodě se bude možno na první svátek vánoční 25. prosince poklonit synu Božímu při představení hraného příběhu v „Živém betlému". Začátky představení jsou na Masarykově náměstí od 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.

V Červeném Kostelci zpříjemní Zlatou neděli děti z Mateřské školy Náchodská, které zazpívají řadu vánočních písní a koled. Vystoupení začne v 16.00 hodin u vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka. Teenageři se možná těší, že je rozproudí „Metalová zábava" v restauraci U Hobla, kde vystoupí kapely Stoletor, Nanovor a Meteor. Zábava začíná ve 20.00 hodin.

V Polici nad Metují se můžete v pondělí 23. prosince od 19.00 hodin zaposlouchat do „Předvánočního vytrubování." Na Masarykově náměstí se představí trubači z místní ZUŠ, Poličtí ostrostřelci a skauti nabídnou betlémské světlo. Štědrý den bude možno trávit také v polickém muzeu papírových modelů. Od 10.00 do 16.00 hodin se budou konat prohlídky s vánoční atmosférou. Pro šikovné bude nabídnuta možnost ozdobit si perníčky nebo vyrobit vánoční ozdoby na stromek.

Živý betlém představí Raraši

V České Skalici tuto neděli představí dětský divadelní soubor Raraši oživlý betlém, který se odehraje v parku na Husově náměstí od 16.00 a od 17.00 hodin. S dětmi si můžete přijít zazpívat vánoční koledy, připít si punčem či svařákem a nasát tu správnou vánoční atmosféru. Na náměstí přijdou také českoskaličtí skauti, kteří i sem donesou betlémské světlo.

Na Novém Hrádku bude možno vyšlápnout si na zříceninu hradu Frymburk, kde bude Nový kruh přátel hradu Frymburku nabízet na Štěpána 26. prosince od 14.00 do 16.00 hodin vánoční perníčky a punč v atmosféře zimního hradu.

Na Štědrý den 24. prosince nabídnou téměř všechny kostely v regionu tradiční Půlnoční vánoční mši, která má vždy a na mnoha místech neopakovatelnou atmosféru skutečných vánočních svátků.