Největší problémy a majetkové škody natropí řeka zejména obyvatelům na dolním konci, kde je výška břehů minimální. Již v 90. letech minulého století začalo zastupitelstvo usilovat o urychlené vybudování protipovodňových opatření. To co se zprvu zdálo jednoduché tvrdě narazilo na úředního šimla a tak se začalo úřadovat, vyjednávat a přesvědčovat, že tato opatření jsou opravdu nutná.

Po mnoha letech úřadování se nyní konečně začalo blýskat na lepší časy. Ke konci minulého roku se konečně podařilo zajistit všechny souhlasy, stavební povolení a došlo i k ujasnění majetkoprávních vztahů na pozemcích kde budou protipovodňová opatření realizována.

„Příprava protipovodňových opatření trvá již velmi dlouho, když jsem nastupoval před téměř osmi lety na radnici, věřil jsem, že zahájení realizace je otázkou maximálně tří let,“ vrací se ve vzpomínce zpátky starosta městyse Josef Král do období, kdy myšlenka na protipovodňová opatření začala získávat konkrétní podobu.

Jak se ale ukázalo tak snadné to nebylo: byrokracie, neochota a někdy i vypočítavost majitelů pozemků tuto přípravu opozdilo. „Velké Poříčí do současnosti vložilo na realizaci opatření již více než 2 miliony korun na výkupy pozemků, projektovou přípravu apod.,“ říká starosta.

Dle informací Povodí Labe dostal investor souhlas z ministerstva zemědělství se zahájením výběrového řízení na dodavatele stavby. Nyní se očekávají nabídky, z nichž vzejde dodavatel stavby. „Jestliže vše půjde podle plánu a nikdo se neodvolá, tak by se mohlo s realizací stavby začít již v létě letošního roku,“ doufá starosta, a dodává, že realizace musí být dokončena nejpozději do 31. března 2013.

Obyvatelé, bydlící v blízkosti Metuje tuto informaci dostali na vědomí prostřednictvím Poříčského zpravodaje - při čtení však stejně po očku sledují hladinu řeky a doufají, že povodeň se jim prozatím v nejbližší době vyhne.

„Jsme v úzkém kontaktu s investorem a chceme být detailně informováno o postupných krocích jak probíhají finální přípravy,“ řekl Deníku starosta městyse Josef Král.

Stavební práce na protipovodňových opatřeních budou obnášet zkapacitnění vodního koryta řeky od mostu u staré školy po toku řeky, průleh na luka pod Velkým Poříčím, kterým se odvedou velké vody do území, kde se mohou rozlít a tím se sníží hladina vody v řece.
„Součástí akce je i vybudování dvou mostů. Celkové náklady na realizaci této první etapy jsou odhadovány zhruba na 70 milionů korun,“ prozradil starosta.

Obec zároveň připravuje 2. etapu protipovodňových opatření ve střední a horní části Velkého Poříčí. Nyní se již připravuje projekt k územnímu řízení a tato akce by mohla, pokud vše půjde bez problémů, plynule navazovat na 1. etapu. Potom již by měla být obec zabezpečena od hrozícího nebezpečí povodní. (jim)