Vánoční trhy zaznamenaly historicky nejvyšší návštěvnost. Za suvenýry se podařilo utržit nejvíc v historii. Mezi zahraničními návštěvníky se objevilo mnohem víc Francouzů, naopak německých hostů ubylo.

Stabilním počtem přispěli turisté z Nizozemí. V menší míře pokračovala i oprava areálu. Upravili tu zázemí správy a pokladnu, vyspravili některé havarijní úseky ohradní zdi a vybudovali požární únikovou cestu z východního křídla. Zajímavostí, která se návštěvníkům líbila, byla výstava o plánovaných i uskutečněných opravách areálu.