Medě Mládkové se během let podařilo shromáždit největší soukromou sbírku děl malíře Františka Kupky na světě. Po roce 1989 ji mohla přesunout do Prahy, což se jí podařilo až za deset let, kdy získala zpustlé Sovovy mlýny na Kampě. Budovy rekonstruovala a otevřela před třinácti lety.
Meda, která v září oslavila 95 let, je sběratelkou umění, zakladatelkou Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa. Motto, které vítá návštěvníky, zní: Vydrží-li kultura, přežije národ.