Od března zde probíhala kompletní rekonstrukce komunikace za bezmála 6,9 milionu. V části mezi mostem přes řeku Metuji a úpravnou minerální vody vzniklo parkoviště pro deset vozidel, z toho dvě pro imobilní občany, které využijí především návštěvníci areálu Malých lázní v Bělovsi. V celé ulici byly provedeny také nové chodníky ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení osazené LED svítidly a nová dešťová a splašková kanalizace.

„Obyvatelé této části Náchoda si tak po šesti letech čilého stavebního ruchu v těchto místech mohou konečně oddychnout a společně s návštěvníky Malých lázní se těšit z vydařené kompletní proměny,“ uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.