Výtěžek večera bude využitý na grantový program Máme rádi Broumovsko, pro Vzdělávací fond Broumovska AMOS a na vybrané projekty Agentury pro rozvoj Broumovska.

„Děkujeme všem, kteří při tiché i veřejné aukci uměleckých předmětů přispěli nemalou částkou,“ nechali se slyšet zástupci obecně prospěšné společnosti Agentura pro rozvoj Broumovska, která tento dobročinný večer každoročně pořádá.