Právě v kategorii dopravních staveb se o prestižní cenu uchází rekonstrukce železniční stanice v Jaroměři. Ke komplexní přestavbě železniční stanice Jaroměř došlo s vidinou zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu a bezpečnosti cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Rekonstruovány byly staniční koleje, obě zhlaví stanice a přiléhající výběhy do tratí. Byla vybudována nová ostrovní nástupiště s přístupem novým podchodem s výtahy. Vybavení stanice novým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie v budoucnu umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty.

„V našem regionu vznikají hodnotné stavby, které odpovídají modernímu stavitelství. Dokazuje to každý ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. I letos přihlášené stavby zasluhují pozornost nejen odborné poroty, ale také veřejnosti. Vysoké ceny energií a stavebního materiálu budou vyžadovat efektivní a praktická řešení, která uspoří náklady na výstavbu. Jsem přesvědčen o tom, že důležitá je nejen funkčnost budovy, ale také způsob jejího provedení i udržitelnost celého projektu,“ uvedl hejtman Martin Červíček, pod jehož záštitou se letošní ročník soutěže koná.

Oprava za 96 milionů

Stavbou roku 2022 Královéhradeckého kraje by se také mohla stát pevnost Dobrošov na Náchodsku, jejíž tříletou rekonstrukci dokončil kraj na jaře letošního roku. Do turisty oblíbené památky z dob konce první republiky Královéhradecký kraj investoval téměř 96 milionů korun. Vzniklo zde nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, úpravou prošly i nadzemní a podzemní části tvrze, které připomínají atmosféru let 1937–1938, čemuž odpovídá i dobové vybavení. Stavba obsahuje dvě základní části.

Psali jsme o rekonstrukci:

„Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Krajské stavby do letošního ročníku nepřihlásil kraj, ale jejich projektanti či stavitelé. Je to pro nás ale potvrzení, že tyto projekty splňují požadavky na funkčnost a odpovídají architektonickým trendům, aby se mohly ucházet o body u nezávislé odborné poroty,“ doplnil náměstek pro investice Pavel Bulíček.

Mezi aspiranty na ocenění je i rezidence Nerudovka v Novém Městě nad Metují. Architekt řešil domy mezi stávající zástavbou v proluce mezi ulicí T. G. Masaryka a Nerudovou ulicí. Jedná se o čtyři městské domy s celkem 24 byty a obytnými ateliéry a cca 300 m2 občanské vybavenosti, provozovnu kavárny a vzniklý prostor mezi budovami. Domy využívají výškového členění terénu, rozdíl mezi oběma ulicemi v řešené lokalitě je cca 5,7m.

Severní polovina proluky umožnila vznik dvou čtyřpodlažních městských domů, mezi které je posazena jednopodlažní hmota kavárny. V jižní části pozemku jsou postaveny další dva městské domy. Mezi nimi a kavárnou vzniklo náměstíčko. Pozornost budí fasády budov. které jsou sjednoceny do bílé barvy, v uličních parterech jsou prolomeny arkýři.

Městský dům na ulici T. G. Masaryka má uliční fasádu prolomenou arkýřem, který tvoří zastřešení nad částí chodníku. Plocha arkýře je pojednána Mondriánovskou grafikou.

Letos budou výsledky vyhlášené na přelomu podzimu a zimy. Loni se krajskou stavbou roku stala proměna bývalého rychnovského kina v moderní knihovnu.

O titul usilují i stavby z Rychnovska: