Ceny spolu s malým dárkem předávali zástupci Českého červeného kříže a starosta města Česká Skalice Tomáš Hubka. S krátkým kulturním pásmem vystoupily děti ze zdejší Mateřské školky J. A. Komenského.

Bronzové plakety za 10 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi: Jana Černá (Střeziměřice), Zuzana Hofmanová, Jaroslav Effenberk (Velká Jesenice), Petr Novák (Velká Bukovina), Jan Prokop (Chvalkovice), Andrea Dočekalová, Lenka Hartmanová, Renata Radoňová, Marie Štefková, Tomáš Brejtr, Vojtěch Forman a Miroslav Řeháček (Česká Skalice).

Stříbrné plakety za 20 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi: Jana Drahotská, Marie Marešová, Jana Postupová, Jaroslav Fidler, Dušan Jůza, Martin Matěka, Pavel Slavíček, Jaroslava Pokludová, Ludmila Vrabcová (Chvalkovice), Iva Tataiová (Kleny), Josef Čapek (Žernov), Aleš Hofman (Hořičky) a Jakub Šimek (Říkov).

Zlaté plakety za 40 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi: Martina Borůvková, Kateřina Hánová, Lenka Holečková, Vlasta Kubcová, Hana Skalická, Pavel Kožený, Tomáš Novák, Roman Polomský, Dušan Kopecký (Česká Skalice), Miluše Augstová, Pavla Zelenyjová, Zdeněk Melša (Chvalkovice), Josef Čapek (Brzice), Petr Jeništa, Karel Ludvík (Velká Jesenice) a Václav Rufr (Hořičky).

Zlatý kříž 3. stupně za 80 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi: Jiří Fišer (Říkov), Radovan Jůza, Václav Melša, Václav Skopík (Česká Skalice), Břetislav Krčil (Velká Jesenice) a Lubomír Plíštil (Velký Třebešov).

Jan Holý